A A A
a a a

MISJA

Skuteczna i efektywna realizacja zadań użyteczności publicznej dot. zaspakajania bieżących i przyszłych potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Sosnowca, ze szczególnym uwzględnieniem osób żyjących w niedostatku.