A A A
a a a

Inspektor ochrony danych

Joanna Walas

tel. 32 290-18-77

e-mail: iod@mzzl.pl

 

Do podstawowych obowiązków inspektora ochrony danych należy:

  • prowadzenie działań doradczych i zwiększających świadomość administratora danych osobowych oraz pracowników uczestniczących w operacjach przetwarzania danych osobowych o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia RODO o ochronie danych,
  • monitorowanie przestrzegania ww. rozporządzenia oraz zasad Polityki ochrony danych osobowych,
  • przeprowadzanie kontroli stanu faktycznego ochrony danych osobowych,
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.