A A A
a a a

Dział Lokali Mieszkalnych

tel. 32 290-18-37
e-mail: lokalemieszkalne@mzzl.pl

   

Do zadań działu należy:

  • przyjmowanie oraz rozpatrywanie wniosków o zamianę lokali komunalnych, wniosków o ustalenie uprawnień do wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po śmierci lub wyprowadzeniu się głównego najemcy oraz prowadzenie banku zamian lokali mieszkalnych,
  • przydzielanie lokali komunalnych osobom uprawnionym do najmu przez Prezydenta Miasta Sosnowca,
  • składanie ofert najmu socjalnego lokali na realizację wyroków sądowych o eksmisję z prawem do lokalu oraz pomieszczeń tymczasowych na realizacje wyroków sądowych o eksmisję bez prawa do lokalu, monitorowanie i przedłużanie umów najmu zawartych na czas określony,
  • weryfikacja ilości osób zamieszkałych w mieszkaniowym zasobie Gminy Sosnowiec (wykazy zgonów, wizje lokalne),
  • prowadzenie korespondencji z komornikami oraz innymi podmiotami dotyczącej dłużników podmiotów obcych zamieszkujących w mieszkaniowym zasobie Gminy Sosnowiec,
  • prowadzenie bieżącej analizy oraz monitorowanie stanu pustostanów pod kątem efektywnego wykorzystania mieszkaniowego zasobu Gminy Sosnowiec.