A A A
a a a

Dział Eksploatacji i Obsługi Wspólnot

Kierownik Działu - Małgorzata Mróz

Licencjonowany Zarządca
Licencja zawodowa Nr 19529

tel. 32 290-18-29
tel. 32 290-18-42
tel. 32 290-18-40
e-mail: eksploatacja@mzzl.pl

 

Do zadań działu należy zapewnienie właściwej eksploatacji nieruchomości będących w zarządzie Zakładu oraz obsługi wspólnot mieszkaniowych, w szczególności:

 1. W zakresie eksploatacji nieruchomości:
 • koordynacja akcji sanitarno-porządkowych, zimowych, wiosennych i deratyzacyjnych,
 • kompleksowa obsługa w zakresie umów na dostawę mediów komunalnych do zarządzanych budynków,
 • prowadzenie spraw związanych z wycinką, prześwietlaniem drzew i zakupem materiału szkółkarskiego,
 • gospodarka odpadami wytwarzanymi w związku z prowadzoną przez Zakład działalnością i pozostawionymi przez byłych najemców,
 • prowadzenie ewidencji nieruchomości,
 • kompleksowa obsługa w zakresie przejmowania i przekazywania nieruchomości, w tym organizacja i uczestnictwo w komisjach przejmujących budynki oraz powołanych na okoliczność zwrotu nieruchomości prywatnych,
 • przygotowanie dokumentacji związanej z regulacją stanu prawnego nieruchomości,
 • prowadzenie ewidencji działek obsługiwanych przez Zakład,
 • kompleksowa obsługa w zakresie ubezpieczenia mienia Zakładu,
 • przeprowadzanie i uczestniczenie w wizjach, zgodnie z potrzebami przy współpracy z innymi komórkami,
 • organizacja ochrony obiektów będących z zarządzie Zakładu.

2. W zakresie obsługi wspólnot mieszkaniowych:

 • prowadzenie ewidencji zarządców wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina jest współwłaścicielem, lokali stanowiących własność Gminy Sosnowiec oraz lokali wykupionych,
 • koordynacja spraw związanych z udziałem Gminy Sosnowiec (jako właściciela) i czynności wykonywanych przez pełnomocników Gminy Sosnowiec w zakresie reprezentacji na zebraniach wspólnot w sprawach dotyczących wspólnot mieszkaniowych,
 • kontrola realizacji uchwał właścicieli,
 • kontrola merytoryczna rozliczeń mediów.