a a a
A A A

Stanowisko ds. bhp i ppoż.

Joanna Walas

tel. 32 290-18-77

e-mail: j.walas@mzzl.pl

 

Do obowiązków pracownika zatrudnionego na ww. stanowisku należy prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w Zakładzie, a w szczególności:

  • kompleksowe prowadzenie spraw związanych z warunkami pracy w Zakładzie oraz z przestrzeganiem zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

  • kompleksowe prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową,

  • ochrona danych osobowych w oparciu o obowiązujące przepisy i dokumenty zarządcze,

  • prowadzenie całokształtu spraw dotyczących obrony cywilnej Zakładu.