a a a
A A A

Aktualności

Nabycie na własność lokali mieszkalnych

Zgodnie z Uchwałą nr 788/LVII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia „Polityki mieszkaniowej Gminy Sosnowiec na lata 2010-2020”, istnieje możliwość nabycia na własność lokali mieszkalnych. Najemcy zainteresowani wykupem wynajętego lokalu winni złożyć stosowny wniosek w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.