A A A
a a a

Aktualności

Nabycie na własność lokali mieszkalnych i lokali użytkowych

Zgodnie z Uchwałą nr 806/LVIII/2018 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sosnowiec w latach 2018 - 2022, istnieje możliwość nabycia na własność lokali mieszkalnych. Najemcy zainteresowani wykupem wynajętego lokalu winni złożyć stosowny wniosek w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.