A A A
a a a

Stanowisko ds. audytu wewnętrznego

Joanna Kałużna

tel. 32 290-18-27

e-mail: j.kaluzna@mzzl.pl


Do obowiązków pracownika zatrudnionego na ww. stanowisku należy prowadzenie niezależnej i obiektywnej działalności, której celem jest wspieranie Dyrektora Zakładu w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w Zakładzie, w szczególności:

  • przygotowywanie, na podstawie analizy ryzyka i w porozumieniu z kierownictwem Zakładu, planu audytu wewnętrznego na rok następny,
  • przeprowadzanie zadań audytowych zgodnie z rocznym planem audytu wewnętrznego oraz w uzasadnionych przypadkach poza planem audytu,
  • sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych zadań audytowych,
  • przeprowadzanie czynności sprawdzających w celu oceny dostosowania podjętych działań do zgłoszonych zaleceń,
  • pełnienie funkcji doradczych, w tym składanie wniosków w celu usprawnienia funkcjonowania obszarów audytu,
  • sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni.
  • koordynacja spraw związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej w Zakładzie.