A A A
a a a

Dział Czynszów i Rozliczeń

Kierownik Działu - Małgorzata Ciechowska

tel. 32 290-18-57
e-mail: gc.czynsze@mzzl.pl

 

Do zadań działu należy:

  • prowadzenie ewidencji szczegółowej:

- naliczeń i wpłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży oraz jej korygowanie,

- należności objętych formami pomocy w spłacie zadłużenia oraz dochodzonych na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego,

  • kompleksowe rozliczanie zużycia mediów, w tym sporządzanie rozliczeń kosztowych,
  • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie wykonania przez nie rozliczeń mediów,
  • kompleksowa obsługa spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi,
  • rozpatrywanie wniosków o udzielenie obniżek dochodowych,
  • inwentaryzacja sald najemców lokali użytkowych i garaży w drodze potwierdzenia salda,
  • inwentaryzacja sald najemców lokali mieszkalnych w drodze weryfikacji,