A A A
a a a

Podstawy prawne

Pliki

Regulamin wynajmu lokali użytkowych oraz garaży znajdujących się w zasobach Gminy Sosnowiec i zarządzanych przez Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu stanowiący załacznik do Zarządzenia nr 81 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 23 lutego 2023 roku. (pdf)

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 roku poz. 172 z późniejszymi zmianami). (pdf)

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sosnowiec w latach 2021 – 2026 (Uchwała Nr 765/XLIV/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 15 lipca 2021 roku) (pdf)

Zasady oraz kryteria wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sosnowiec (Uchwała Nr 704/XL/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 15 kwietnia 2021 roku) (pdf)

Zarządzenie nr 609 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 03 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób Gminy Sosnowiec. (pdf)

Zarządzenie nr 24 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 18 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych w budynkach nowo wybudowanych i budynkach ponownie oddanych do użytkowania po przeprowadzonym remoncie wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sosnowiec. (pdf)

Zarządzenie nr 706 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie stosowania obniżek czynszu najmu lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób Gminy Sosnowiec. (pdf)

Zarządzenie nr 514 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 14 września 2022 roku w sprawie wprowadzenia procedury wskazywania lokali mieszkalnych oddawanych w najem do remontu przez przyszłego najemcę. (pdf)

Uchwała nr 130/VI/2019 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. (pdf)

Zarządzenie nr 236 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia zasad wynajęcia na preferencyjnych warunkach lokali lub pomieszczeń użytkowych stanowiących zasób Gminy Sosnowiec organizacjom pozarządowym, na potrzeby realizacji zadań statutowych na rzecz mieszkańców Sosnowca (pdf)