A A A
a a a

Lokale mieszkalne - do remontu ze środków własnych

LISTA LOKALI MIESZKALNYCH ODDAWANYCH W NAJEM DO REMONTU PRZEZ PRZYSZŁEGO NAJEMCĘ

IV KWARTAŁ 2022 ROK

 

LP.

ADRES LOKALU

WYPOSAŻENIE LOKALU

STAWKA CZYNSZOWA ZA 1 M²

ILOŚĆ IZB

POW. UŻYTK.

POW. MIESZK.

ILOŚĆ KONDYGNACJI/ PIĘTRO

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

1

Fredry 27/9

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, centralne ogrzewanie, łazienka.

8,19 zł

2

29,24

17,13

3 kondygnacje/ III piętro

 • sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji elektrycznej,

 • sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej,

 • sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji gazowej,

 • wymiana stolarki drzwiowej,

 • wymiana okna balkonowego i montaż nawiewnika,

 • montaż nawiewnika w kuchni,

 • wymiana sanitariatów.

 

2

Górnicza 17/10

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, centralne ogrzewanie, łazienka.

8,19 zł

2

24,83

14,29

2 kondygnacje/ parter

 • sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji elektrycznej,

 • sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej,

 • wymiana stolarki drzwiowej,

 • montaż nawiewnika okiennego,

 • wymiana sanitariatów.

 

3

Jodłowa 3a/2

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, centralne ogrzewanie, łazienka.

8,19 zł

2

36,00

19,60

2 kondygnacje/ parter

 • sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji elektrycznej,

 • sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej,

 • wymiana stolarki drzwiowej,

 • wymiana stolarki okiennej w pokoju,

 • konserwacja stolarki okiennej w kuchni lub ewentualna wymiana,

 • wymiana sanitariatów,

 • rozbiórka trzonu kuchennego oraz pieca pokojowego.

 

4

Jodłowa 15/2

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, centralne ogrzewanie, łazienka.

8,19 zł

2

37,00

19,60

2 kondygnacje/ parter

 • sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji elektrycznej,

 • sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej,

 • wymiana stolarki drzwiowej,

 • montaż nawiewnika okiennego,

 • wymiana sanitariatów,

 • rozbiórka trzonu kuchennego.

 

5

Kadłubka 22/6

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, centralne ogrzewanie, łazienka.

7,74 zł

2

44,40

25,40

2 kondygnacje/ I piętro

 • sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji elektrycznej,

 • sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej,

 • wymiana stolarki drzwiowej,

 • montaż nawiewników okiennych,

 • wymiana sanitariatów.

 

6

Krakowska 4/11

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, centralne ogrzewanie, łazienka.

8,19 zł

2

26,97

14,78

4 kondygnacje/ poddasze

 • sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji elektrycznej,

 • sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej,

 • wymiana stolarki drzwiowej,

 • wymiana klamki w oknie pokojowym,

 • montaż nawiewników okiennych,

 • wymiana sanitariatów.

 

7

Lwowska 15/56

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, brak ogrzewania (wykonanie ogrzewania elektrycznego lub gazowego), łazienka.

8,45 zł

2

33,74

27,93

4 kondygnacje/ II piętro

 • instalacja elektryczna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • instalacja gazowa do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • stolarka drzwiowa do wymiany,

 • ewentualna wymiana urządzeń sanitarnych,

 • wykonanie ogrzewania elektrycznego lub gazowego (po uzyskaniu zgody Zarządcy).

8

Lwowska 23a/17

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, brak ogrzewania (wykonanie ogrzewania elektrycznego), wc (brak łazienki – możliwość wykonania łazienki).

8,01 zł

1

25,58

18,07

4 kondygnacje/ parter

 • instalacja elektryczna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • okno do naprawy,

 • stolarka drzwiowa do wymiany,

 • wyburzenie pieca kuchennego,

 • montaż urządzeń sanitarnych,

 • wykonanie ogrzewania elektrycznego.

Uwaga: brak łazienki w lokalu – możliwość wykonania łazienki.

 

9

Lwowska 23a/20

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, brak ogrzewania (wykonanie ogrzewania elektrycznego), wc (brak łazienki – możliwość wykonania łazienki).

8,01 zł

1

25,54

18,58

4 kondygnacje/ parter

 • instalacja elektryczna do wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna częściowo do wykonania,

 • wymiana stolarki drzwiowej,

 • montaż urządzeń sanitarnych,

 • wykonanie ogrzewania elektrycznego,

 • budowa sanitariatu.

Uwaga: brak łazienki w lokalu – możliwość wykonania łazienki.

 

10

Lwowska 27a/56

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, brak ogrzewania (wykonanie ogrzewania elektrycznego), wc (brak łazienki – możliwość wykonania łazienki).

8,01 zł

1

25,00

22,80

4 kondygnacje/ I piętro

 • instalacja elektryczna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • wymiana stolarki drzwiowej,

 • wymiana urządzeń sanitarnych,

 • wykonanie ogrzewania elektrycznego.

Uwaga: brak łazienki w lokalu – możliwość wykonania łazienki.

 

11

Obrońców Westerplatte 6a/5

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, centralne ogrzewanie, łazienka z wc.

8,19 zł

2

36,60

18,80

3 kondygnacje/ I piętro

 • instalacja elektryczna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • stolarka okienna i drzwiowa do sprawdzenia, konserwacji lub ewentualnej wymiany,

 • sanitariaty do wymiany.

 

12

Piłsudskiego 14/I/8

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, piece (do wyburzenia – wykonanie ogrzewania elektrycznego), wc, łazienka.

7,12 zł

2

44,80

16,20

3 kondygnacje/ I piętro

 • wymiana instalacji elektrycznej,

 • sprawdzenie lub remont instalacji wodno – kanalizacyjnej,

 • ewentualna wymiana urządzeń sanitarnych,

 • wymiana lub konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej,

 • wyburzenie pieca pokojowego i trzonu kuchennego,

 • wykonanie ogrzewania elektrycznego,

 • ścianka działowa w kuchni do ewentualnego demontażu.

Uwaga: zaleca się wykonanie instalacji elektrycznej przystosowanej do ogrzewania elektrycznego oraz kuchenki elektrycznej.

 

13

Saperów 2/14

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, centralne ogrzewanie, łazienka z wc.

8,19 zł

1

19,42

14,20

3 kondygnacje/ parter

 • wymiana instalacji elektrycznej,

 • wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej,

 • wymiana lub konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej,

 • ewentualna wymiana sanitariatów.

 

14

Saperów 2/23

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, centralne ogrzewanie, CWU - ciepła woda użytkowa, wc, brak łazienki (możliwość wykonania łazienki).

7,74 zł

1

18,50

14,20

3 kondygnacje/ II piętro

 • instalacja elektryczna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • wymiana lub konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej,

 • ewentualna wymiana urządzeń sanitarnych.

Uwaga: brak łazienki – możliwość wykonania łazienki w lokalu.

 

15

Saperów 11/41

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, centralne ogrzewanie, łazienka z wc.

8,19 zł

2

35,42

19,16

4 kondygnacje/ I piętro

 • do sprawdzenia i ewentualnej wymiany instalacja wodno – kanalizacyjna,

 • do sprawdzenia i ewentualnej wymiany instalacja elektryczna,

 • stolarka drzwiowa do ewentualnej wymiany.

 

 

16

 

Skwerowa 15/4

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, piec (do wyburzenia – wykonanie ogrzewania elektrycznego), wc, brak łazienki (możliwość wykonania łazienki).

 

6,85 zł

 

1

 

21,50

 

20,20

 

2 kondygnacje/ parter

 • instalacja elektryczna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • wymiana lub konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej,

 • wyburzenie pieca kuchennego,

 • naprawa podłogi,

 • ewentualna wymiana urządzeń sanitarnych,

 • wykonanie ogrzewania elektrycznego po uzyskaniu zgody Zarządcy budynku.

Uwaga: możliwość zaaranżowania łazienki.

 

17

Spadochroniarzy 6/13

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, centralne ogrzewanie, łazienka z wc.

8,19 zł

2

37,32

19,76

3 kondygnacje/ I piętro

 • instalacja elektryczna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • stolarka drzwiowa do wymiany lub konserwacji.

 

18

Szczecińska 8a/8

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, brak ogrzewania w lokalu (wykonanie ogrzewania elektrycznego lub gazowego), łazienka.

8,45 zł

2

35,26

16,87

3 kondygnacje/ II piętro

 • instalacja elektryczna wymieniona – do sprawdzenia,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna wymieniona – do sprawdzenia,

 • instalacja gazowa do sprawdzenia,

 • wymiana drzwi do pokoju,

 • ewentualna wymiana stolarki okiennej,

 • wymiana urządzeń sanitarnych,

 • wykonanie ogrzewania elektrycznego lub gazowego po uzyskaniu zgody Zarządcy.

 

19

Szczecińska 18a/1

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, brak ogrzewania w lokalu (wykonanie ogrzewania elektrycznego lub gazowego), łazienka.

8,45 zł

2

40,60

21,20

2 kondygnacje/ parter

 • instalacja elektryczna wymieniona – do sprawdzenia,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna wymieniona – do sprawdzenia,

 • instalacja gazowa do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • wymiana stolarki drzwiowej,

 • wymiana urządzeń sanitarnych,

 • wykonanie ogrzewania elektrycznego lub gazowego.

Uwaga: w lokalu jest instalacja centralnego ogrzewania gazowego wraz z grzejnikami (do sprawdzenia). Brak kotła gazowego. Drzwi wejściowe należy zamontować tak, aby otwierały się do wewnątrz lokalu.

 

 

20

 

Tuwima 7/7

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, piece (do wyburzenia – wykonanie ogrzewania elektrycznego), wc, brak łazienki (możliwość wykonania łazienki).

 

6,85 zł

 

2

 

32,20

 

20,80

 

2 kondygnacje/ parter

 • instalacja elektryczna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • wymiana lub konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej,

 • ewentualna wymiana urządzeń sanitarnych,

 • wyburzenie pieców,

 • wykonanie ogrzewania elektrycznego po uzyskaniu zgody Zarządcy budynku.

Uwaga: brak łazienki – możliwość wykonania łazienki w lokalu.

 

21

Tuwima 7/9

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, piece (do wyburzenia – wykonanie ogrzewania elektrycznego), łazienka.

7,30 zł

2

32,50

21,40

2 kondygnacje/ parter

 • sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji elektrycznej,

 • sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej,

 • wymiana urządzeń sanitarnych,

 • wyburzenie pieców,

 • wymiana lub konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej,

 • wykonanie ogrzewania elektrycznego po uzyskaniu zgody Zarządcy budynku,

 • naprawa podłogi w pokoju.

 

 

22

 

Tuwima 7/11

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, piece (wykonanie ogrzewania elektrycznego), wc, brak łazienki (możliwość wykonania łazienki).

 

6,85 zł

 

2

 

32,26

 

21,29

 

2 kondygnacje/ I piętro

 • instalacja elektryczna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • ewentualna wymiana urządzeń sanitarnych,

 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

 • wykonanie remontu podłogi w kuchni i wc,

 • wykonanie ogrzewania elektrycznego po uzyskaniu zgody Zarządcy budynku.

Uwaga: brak łazienki – możliwość wykonania łazienki w lokalu.

 

23

Tuwima 7/35

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, piece (do wyburzenia – wykonanie ogrzewania elektrycznego), wc (brak ścianki oddzielającej kuchnię od wc), brak łazienki (możliwość wykonania łazienki).

6,85 zł

2

31,91

21,07

2 kondygnacje/ I piętro

 • instalacja elektryczna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • zakup urządzeń sanitarnych,

 • stolarka okienna i drzwiowa do wymiany,

 • wyburzenie pieców,

 • wykonanie ogrzewania elektrycznego po uzyskaniu zgody Zarządcy budynku.

Uwaga: brak ścianki oddzielającej kuchnię od wc. Brak łazienki – możliwość wykonania łazienki w lokalu.

 

24

Wrzosowa 4/5

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, centralne ogrzewanie, łazienka.

8,19 zł

2

36,00

19,30

3 kondygnacje/ I piętro

 • sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji elektrycznej,

 • sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej,

 • regulacja stolarki okiennej,

 • konserwacja lub wymiana stolarki drzwiowej,

 • wymiana sanitariatów.

 

 

LISTA LOKALI MIESZKALNYCH ODDAWANYCH W NAJEM DO REMONTU PRZEZ PRZYSZŁEGO NAJEMCĘ IV KWARTAŁ 2022 ROK

Informuję, iż lokale przeznaczone do remontu ze środków własnych przez przyszłych najemców, można oglądać od 11 października 2022 roku (wtorek) do 24 października 2022 roku (poniedziałek) po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Administracji Domów Mieszkalnych.

Terminy proszę uzgadniać z pracownikami Administracji Domów Mieszkalnych przynajmniej 1 dzień wcześniej.

Administracja Domów Mieszkalnych numer 4

ulica Modrzejowska 32a w Sosnowcu

I piętro – budynek Forum

numer telefonu: 32 266-32-73
 

 1. ulica Piłsudskiego 14/I/8 w Sosnowcu.

   

Administracja Domów Mieszkalnych numer 5

ulica Czołgistów 4c w Sosnowcu

numer telefonu: 32 294-78-58
 

 1. ulica Fredry 27/9 w Sosnowcu,

 2. ulica Górnicza 17/10 w Sosnowcu,

 3. ulica Kadłubka 22/6 w Sosnowcu,

 4. ulica Krakowska 4/11 w Sosnowcu,

 5. ulica Obrońców Westerplatte 6a/5 w Sosnowcu,

 6. ulica Saperów 2/14 w Sosnowcu,

 7. ulica Saperów 2/23 w Sosnowcu,

 8. ulica Saperów 11/41 w Sosnowcu,

 9. ulica Skwerowa 15/4 w Sosnowcu,

 10. ulica Spadochroniarzy 6/13 w Sosnowcu.

 

Administracja Domów Mieszkalnych numer 6

ulica Grota Roweckiego 59 w Sosnowcu

numer telefonu: 32 291-36 74

 

 1. ulica Lwowska 15/56 w Sosnowcu,

 2. ulica Lwowska 23a/17 w Sosnowcu,

 3. ulica Lwowska 23a/20 w Sosnowcu,

 4. ulica Lwowska 27a/56 w Sosnowcu,

 5. ulica Szczecińska 8a/8 w Sosnowcu,

 6. ulica Szczecińska 18a/1 w Sosnowcu.

 

Administracja Domów Mieszkalnych numer 7

ulica Partyzantów 10a w Sosnowcu

numer telefonu: 32 266-80-26

 

 1. ulica Jodłowa 3a/2 w Sosnowcu,

 2. ulica Jodłowa 15/2 w Sosnowcu,

 3. ulica Tuwima 7/7 w Sosnowcu,

 4. ulica Tuwima 7/9 w Sosnowcu,

 5. ulica Tuwima 7/11 w Sosnowcu,

 6. ulica Tuwima 7/35 w Sosnowcu,

 7. ulica Wrzosowa 4/5 w Sosnowcu.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNAJMU LOKALI DO REMONTU PRZEZ PRZYSZŁEGO NAJEMCĘ
 

Podstawa Prawna:

uchwała Rady Miejskiej nr 704/XL/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad oraz kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sosnowiec, zarządzenie nr 514 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 14 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury wskazywania lokali mieszkalnych oddawanych w najem do remontu przez przyszłego najemcę.

O najem na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego oddawanego w najem do remontu przez przyszłego najemcę mogą występować pełnoletni mieszkańcy Gminy Sosnowiec, o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych, którzy na własny koszt zobowiązują się wykonać remont lokalu mieszkalnego w złym stanie technicznym i spełniają łącznie poniższe przesłanki:

1. zamieszkują w lokalu, w którym na jedną osobę przypada nie więcej niż 10 m2 powierzchni mieszkalnej, a w przypadku orzeczonej przez organ właściwy do spraw orzekania o niepełnosprawności wobec wnioskodawcy, członka jego rodziny lub osoby z nim zamieszkującej niepełnosprawności w stopniu znacznym oraz w przypadku małoletniego członka rodziny wnioskodawcy lub małoletniego zamieszkującego z wnioskodawcą legitymującego się stopniem niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub wskazaniem konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji - nie więcej niż 13 m² powierzchni mieszkalnej;

2. osiągają dochód gospodarstwa domowego, który określa się jako średni dochód miesięczny na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających zakwalifikowanie tych osób do otrzymania lokalu i w analogicznym okresie przed podpisaniem umowy o najem do remontu nie wyższy niż 400% kwoty najniższej emerytury (tj. obecnie 5.353,76 zł), w jednoosobowym gospodarstwie domowym oraz nie wyższy niż 250% kwoty najniższej emerytury w wieloosobowym (tj. obecnie 3.346,10 zł na osobę) gospodarstwie domowym;

3. nie posiadają prawa własności do lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego;

4. nie posiadają zobowiązania finansowego z tytułu korzystania z lokalu, bezumownego zajmowania lokalu lub roszczenia regresowego wobec Gminy Sosnowiec.

 

Wymagane Dokumenty:

1. Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu do remontu (WGL 02/02).

2. Załączniki:

 • zaświadczenia o wysokości osiąganych dochodów przez osoby występujące o najem w okresie 3 miesięcy poprzedzających wystąpienie z wnioskiem;
 • zaświadczenia o warunkach mieszkaniowych współmałżonka, jeżeli zamieszkuje osobno;
 • deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego;
 • oświadczenie o stanie majątkowym;
 • oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu

3. Oświadczenie woli przyjęcia lokalu/lokali do remontu.
 

Podstawę do rozpatrywania sprawy przydzielenia lokalu do remontu przez przyszłego najemcę stanowi wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu do remontu przez przyszłego najemcę. Wnioski należy składać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Mościckiego 14 (pok.115); e-mail: wgl@um.sosnowiec.pl.

Osoby, których wnioski zakwalifikowane zostały do postępowania w sprawie przydzielenia lokalu oddawanego w najem do remontu ujmowane są w wykazie zgodnie z kolejnością wynikającą z daty złożenia wniosku.

Lista lokali mieszkalnych oddawanych w najem do remontu przez przyszłego najemcę, zatwierdzona przez Prezydenta Miasta, umieszczana jest na tablicach informacyjnych i stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w siedzibie i na stronie internetowej Zarządcy, w drugi poniedziałek pierwszego miesiąca każdego kwartału.

W ciągu 14 dni od daty wywieszenia listy (tj. w terminie od dnia 11.10.2022 r. do dnia 24.10.2022 r.) osoby zainteresowane mogą dokonywać oględzin lokali po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem ADM.

               W ciągu 7 dni po terminie wyznaczonym na oględziny lokali (tj. od dnia 25.10.2022 r. do dnia 31.10.2022 r.) osoby, których wnioski zakwalifikowane zostały do postępowania w sprawie przydzielenia lokalu oddawanego w najem do remontu, ujęte w wykazie zgodnie z kolejnością wynikającą z daty złożenia wniosku, mogą złożyć oświadczenie woli przyjęcia lokalu/lokali do remontu na obowiązującym druku w Wydziale Gospodarki Lokalowej (tel. 32 296-08-62, 32 296-07-85).