A A A
a a a

Lokale mieszkalne - do remontu ze środków własnych

WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO ZAWARCIA UMOWY NAJMU LOKALU DO REMONTU PRZEZ PRZYSZŁEGO NAJEMCĘ
I KWARTAŁ 2023 ROKU
Lp. Data złożenia bieżącego wniosku Godzina złożenia bieżącego wniosku Nr wniosku Nazwisko i imię wnioskodawcy Ilość osób ubiegających się o najem Pozycja w wykazie Data złożenia oświadczenia woli Adres przyznanego lokalu
1     3/2019          
2     49/2019          
3     62/2019          
4     116/2020          
5     142/2021          
6     192/2021          
7     207/2021          
8     220/2021          
9     244/2021          
10     255/2021          
11     9/2022          
12     54/2022          
13     67/2022          
14     81/2022          
15     97/2022          
16     108/2022          
17     109/2022          
18     141/2022          
19     142/2022          
20     147/2022          
21     153/2022          
22     157/2022          
23     166/2022          
24     171/2022          
25     187/2022          
26     189/2022          
27     191/2022          

 

LISTA LOKALI MIESZKALNYCH ODDAWANYCH W NAJEM DO REMONTU PRZEZ PRZYSZŁEGO NAJEMCĘ

I KWARTAŁ 2023 ROK

 

LP.

ADRES LOKALU

WYPOSAŻENIE LOKALU

STAWKA CZYNSZOWA ZA 1 M²

ILOŚĆ IZB

POW. UŻYTK.

POW. MIESZK.

ILOŚĆ KONDYGNACJI/ PIĘTRO

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

1

3-go Maja 11/1

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, centralne ogrzewanie, łazienka z wc.

8,64 zł

2

54,92

24,58

3 kondygnacje/ parter

 • instalacja elektryczna do wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do wymiany,

 • stolarka okienna do wymiany,

 • stolarka drzwiowa do wymiany,

 • rozbiórka pieców kaflowych 2 sztuki,

 • sanitariaty do wymiany.

 

2

3-go Maja 28a/17

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, centralne ogrzewanie, łazienka z wc.

9,60 zł

2

36,60

19,81

5 kondygnacji/ III piętro

 • instalacja elektryczna do wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do wymiany,

 • instalacja gazowa do wymiany,

 • stolarka drzwiowa do konserwacji lub ewentualnej wymiany,

 • stolarka okienna do konserwacji lub ewentualnej wymiany,

 • sanitariaty do wymiany.

   

3

Dietla 16/46

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, piece (do wyburzenia – wykonanie ogrzewania elektrycznego lub gazowego), łazienka.

9,12 zł

2

34,00

19,79

4 kondygnacje/ III piętro

 • instalacja elektryczna do wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do wymiany,

 • instalacja gazowa do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • stolarka okienna do naprawy lub ewentualnej wymiany,

 • stolarka drzwiowa do wymiany,

 • wyburzenie pieców,

 • wymiana urządzeń sanitarnych,

 • wykonanie ogrzewania elektrycznego lub gazowego po uzyskaniu zgody Zarządcy budynku.

 

4

Górnicza 17/10

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, centralne ogrzewanie, łazienka.

8,83 zł

2

24,83

14,29

2 kondygnacje/ parter

 • sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji elektrycznej,

 • sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej,

 • wymiana stolarki drzwiowej,

 • montaż nawiewnika okiennego,

 • wymiana sanitariatów.

 

5

Jodłowa 3a/2

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, centralne ogrzewanie, łazienka.

8,83 zł

2

36,00

19,60

2 kondygnacje/ parter

 • sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji elektrycznej,

 • sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej,

 • wymiana stolarki drzwiowej,

 • wymiana stolarki okiennej w pokoju,

 • konserwacja stolarki okiennej w kuchni lub ewentualna wymiana,

 • wymiana sanitariatów,

 • rozbiórka trzonu kuchennego oraz pieca pokojowego.

 

6

Kadłubka 22/6

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, centralne ogrzewanie, łazienka.

8,35 zł

2

44,40

25,40

2 kondygnacje/ I piętro

 • sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji elektrycznej,

 • sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej,

 • wymiana stolarki drzwiowej,

 • montaż nawiewników okiennych,

 • wymiana sanitariatów.

 

7

Kowalskiego 6/2

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, centralne ogrzewanie, łazienka.

9,31 zł

3

36,92

25,92

5 kondygnacji/ parter

 • sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji elektrycznej,

 • sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej,

 • sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji gazowej,

 • wymiana stolarki drzwiowej,

 • wymiana urządzeń sanitarnych.

8

Kowalskiego 6a/29

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, centralne ogrzewanie, łazienka.

9,31 zł

3

36,17

25,92

5 kondygnacji/ IV piętro

 • sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji elektrycznej,

 • sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej,

 • sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji gazowej,

 • wymiana stolarki drzwiowej,

 • wymiana urządzeń sanitarnych,

 • rozbiórka pieca kaflowego.

 

9

Litewska 47/53

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, centralne ogrzewanie, łazienka.

9,60 zł

2

28,60

16,00

4 kondygnacje/ III piętro

 • sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji elektrycznej,

 • sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej,

 • sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji gazowej,

 • wymiana stolarki drzwiowej,

 • wymiana urządzeń sanitarnych.

 

10

Lwowska 23a/17

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, brak ogrzewania (wykonanie ogrzewania elektrycznego), wc (brak łazienki – możliwość wykonania łazienki).

8,64 zł

1

25,58

18,07

4 kondygnacje/ parter

 • instalacja elektryczna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • okno do naprawy,

 • stolarka drzwiowa do wymiany,

 • wyburzenie pieca kuchennego,

 • montaż urządzeń sanitarnych,

 • wykonanie ogrzewania elektrycznego.

Uwaga: brak łazienki w lokalu – możliwość wykonania łazienki.

 

11

Lwowska 23a/20

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, brak ogrzewania (wykonanie ogrzewania elektrycznego), wc (brak łazienki – możliwość wykonania łazienki).

8,64 zł

1

25,54

18,58

4 kondygnacje/ parter

 • instalacja elektryczna do wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna częściowo do wykonania,

 • wymiana stolarki drzwiowej,

 • montaż urządzeń sanitarnych,

 • wykonanie ogrzewania elektrycznego,

 • budowa sanitariatu.

Uwaga: brak łazienki w lokalu – możliwość wykonania łazienki.

 

12

Lwowska 25a/34

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, brak ogrzewania (wykonanie ogrzewania elektrycznego lub gazowego), łazienka.

9,12 zł

2

33,02

26,72

4 kondygnacje/ parter

 • instalacja elektryczna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • instalacja gazowa do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • wymiana stolarki drzwiowej – drzwi wejściowe powinny otwierać się do środka lokalu,

 • wymiana urządzeń sanitarnych,

 • wykonanie ogrzewania elektrycznego lub gazowego po uzyskaniu zgody Zarządcy budynku.

 

13

Małachowskiego 13/43

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, centralne ogrzewanie, łazienka.

9,60 zł

3

31,84

21,71

10 kondygnacji/ VIII piętro

 • instalacja elektryczna do wymiany,

 • instalacja gazowa do wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do wymiany,

 • stolarka drzwiowa do konserwacji lub ewentualnej wymiany,

 • stolarka okienna do konserwacji lub ewentualnej wymiany,

 • sanitariaty do wymiany.

 

14

Mireckiego 41/42

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, centralne ogrzewanie, łazienka.

9,60 zł

2

28,60

16,00

5 kondygnacji/ I piętro

 • instalacja elektryczna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • instalacja gazowa do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • wymiana stolarki drzwiowej,

 • częściowa wymiana urządzeń sanitarnych.

Uwaga: należy pozostawić stały dostęp do instalacji gazowej – obecnie instalacja gazowa ukryta jest pod boazerią.

 

15

Naftowa 23/21

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, centralne ogrzewanie, łazienka z wc.

9,60 zł

2

27,57

13,96

5 kondygnacji/ II piętro

 • instalacja gazowa do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • instalacja elektryczna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • do wymiany okna w kuchni i pokoju wraz z nawiewnikami,

 • sedes do wymiany,

 • drzwi wejściowe do wymiany (otwierane do wewnątrz lokalu) oraz drzwi łazienkowe do wymiany.

 

16

Naftowa 27/27

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, centralne ogrzewanie, łazienka z wc.

9,60 zł

2

35,05

19,79

5 kondygnacji/ III piętro

 • instalacja gazowa do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • instalacja elektryczna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • drzwi wewnętrzne do wymiany,

 • okno w kuchni do regulacji,

 • piecyk gazowy i kuchenka gazowa do wymiany,

 • urządzenia sanitarne do wymiany.

Uwaga: brak wentylacji – należy zamontować nawiewniki w ramach okiennych.

 

17

Naftowa 27/29

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, centralne ogrzewanie, łazienka z wc.

9,60 zł

2

32,02

16,84

5 kondygnacji/ III piętro

 • instalacja gazowa do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • instalacja elektryczna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • drzwi wejściowe i wewnętrzne do wymiany,

 • okno w małym pokoju do wymiany wraz z założeniem nawiewnika,

 • piecyk gazowy i kuchenka gazowa do wymiany,

 • urządzenia sanitarne do wymiany.

 

18

Obrońców Westerplatte 6a/8

instalacja wodno – kanalizacyjna, ciepłej wody, elektryczna, centralne ogrzewanie, łazienka z wc.

8,83 zł

2

36,60

18,80

3 kondygnacje/ II piętro

 • sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji elektrycznej,

 • sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej,

 • wymiana stolarki drzwiowej,

 • wymiana urządzeń sanitarnych.

 

19

Pileckiego 7/9

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, centralne ogrzewanie, łazienka z wc.

9,60 zł

2

36,50

19,55

4 kondygnacje/ III piętro

 • instalacja gazowa do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • instalacja elektryczna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • regulacja okien – ewentualna wymiana okna w pokoju wraz z nawiewnikiem,

 • wymiana drzwi wejściowych i wewnętrznych,

 • urządzenia sanitarne do wymiany,

 • piecyk gazowy i kuchenka gazowa do wymiany.

 

20

Piłsudskiego 14/I/8

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, piece (do wyburzenia – wykonanie ogrzewania elektrycznego), łazienka z wc.

7,68 zł

2

44,80

16,20

3 kondygnacje/ I piętro

 • wymiana instalacji elektrycznej,

 • sprawdzenie lub remont instalacji wodno – kanalizacyjnej,

 • ewentualna wymiana urządzeń sanitarnych,

 • wymiana lub konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej,

 • wyburzenie pieca pokojowego i trzonu kuchennego,

 • wykonanie ogrzewania elektrycznego,

 • ścianka działowa w kuchni do ewentualnego demontażu.

Uwaga: zaleca się wykonanie instalacji elektrycznej przystosowanej do ogrzewania elektrycznego oraz kuchenki elektrycznej.

 

21

Piłsudskiego 21/I/13

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, piece (do wyburzenia – wykonanie ogrzewania elektrycznego lub gazowego), łazienka z wc.

9,12 zł

2

37,13

21,16

5 kondygnacji/ IV piętro

 • instalacja elektryczna do wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do wymiany,

 • do sprawdzenia i ewentualnej wymiany instalacja gazowa,

 • rozbiórka pieców kaflowych 2 sztuki,

 • stolarka drzwiowa do wymiany,

 • stolarka okienna do regulacji,

 • urządzenia sanitarne do wymiany.

Uwaga: możliwość wykonania ogrzewania gazowego lub elektrycznego.

 

22

Saperów 2/14

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, centralne ogrzewanie, łazienka z wc.

8,83 zł

1

19,42

14,20

3 kondygnacje/ parter

 • wymiana instalacji elektrycznej,

 • wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej,

 • wymiana lub konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej,

 • ewentualna wymiana sanitariatów.

 

23

Saperów 2/23

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, centralne ogrzewanie, CWU - ciepła woda użytkowa, wc, brak łazienki (możliwość wykonania łazienki).

8,83 zł

1

18,50

14,20

3 kondygnacje/ II piętro

 • instalacja elektryczna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • wymiana lub konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej,

 • ewentualna wymiana urządzeń sanitarnych.

Uwaga: brak łazienki – możliwość wykonania łazienki w lokalu.

 

24

Saperów 13/12

instalacja wodno – kanalizacyjna, ciepłej wody, elektryczna, centralne ogrzewanie, łazienka z wc.

8,83 zł

3

45,91

28,22

4 kondygnacje/ III piętro

 • sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji elektrycznej,

 • sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej,

 • wymiana stolarki drzwiowej,

 • wymiana urządzeń sanitarnych,

 • rozbiórka pieców kaflowych.

 

25

Skwerowa 15/4

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, piec (do wyburzenia – wykonanie ogrzewania elektrycznego), wc, brak łazienki (możliwość wykonania łazienki).

7,87 zł

1

21,50

20,20

2 kondygnacje/ parter

 • instalacja elektryczna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • wymiana lub konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej,

 • wyburzenie pieca kuchennego,

 • naprawa podłogi,

 • ewentualna wymiana urządzeń sanitarnych,

 • wykonanie ogrzewania elektrycznego po uzyskaniu zgody Zarządcy budynku.

Uwaga: możliwość zaaranżowania łazienki.

 

26

Sobieskiego 16/19

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, ogrzewanie elektryczne, wc, brak łazienki (możliwość wykonania łazienki).

8,64 zł

2

20,17

14,81

5 kondygnacji/ I piętro

 • instalacja elektryczna wymieniona, do uzupełnienia osprzęt elektryczny,

 • stolarka drzwiowa do konserwacji lub ewentualnej wymiany,

 • stolarka okienna do regulacji,

 • urządzenia sanitarne do wymiany,

 • instalacja gazowa do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • możliwość wydzielenia pomieszczenia w celu wykonania łazienki w lokalu – obecnie tylko wc.

 

27

Staropogońska 62/47

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, centralne ogrzewanie, łazienka.

9,60 zł

2

28,03

15,73

5 kondygnacji/ I piętro

 • instalacja elektryczna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • instalacja gazowa do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • częściowa wymiana urządzeń sanitarnych.

 

28

Staropogońska 62/57

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, centralne ogrzewanie, łazienka.

9,60 zł

2

27,65

15,97

5 kondygnacji/ IV piętro

 • instalacja elektryczna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • instalacja gazowa do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • drzwi wejściowe do wymiany,

 • częściowa wymiana urządzeń sanitarnych.

 

29

Tuwima 7/7

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, piece (do wyburzenia – wykonanie ogrzewania elektrycznego), wc, brak łazienki (możliwość wykonania łazienki).

7,39 zł

2

32,20

20,80

2 kondygnacje/ parter

 • instalacja elektryczna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • wymiana lub konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej,

 • ewentualna wymiana urządzeń sanitarnych,

 • wyburzenie pieców,

 • wykonanie ogrzewania elektrycznego po uzyskaniu zgody Zarządcy budynku.

Uwaga: brak łazienki – możliwość wykonania łazienki w lokalu.

 

 

30

 

Tuwima 7/11

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, piece (wykonanie ogrzewania elektrycznego), wc, brak łazienki (możliwość wykonania łazienki).

 

7,39 zł

 

2

 

32,26

 

21,29

 

2 kondygnacje/ I piętro

 • instalacja elektryczna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • ewentualna wymiana urządzeń sanitarnych,

 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

 • wykonanie remontu podłogi w kuchni i wc,

 • wykonanie ogrzewania elektrycznego po uzyskaniu zgody Zarządcy budynku.

Uwaga: brak łazienki – możliwość wykonania łazienki w lokalu.

 

31

Urbanowicz 17/33

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, centralne ogrzewanie, łazienka z wc.

9,60 zł

1

17,80

9,91

10 kondygnacji/ VI piętro

 • instalacja elektryczna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • instalacja gazowa do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • okno do wymiany wraz z montażem nawiewnika,

 • gazowy podgrzewacz wody do wymiany,

 • urządzenia sanitarne do wymiany,

 • drzwi zewnętrzne oraz drzwi do łazienki do wymiany (kratka minimum 220 cm²).

Uwaga: mały metraż mieszkania.

 

32

Urbanowicz 19/41

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, centralne ogrzewanie, łazienka z wc.

9,60 zł

2

24,24

17,17

10 kondygnacji/ VII piętro

 • instalacja elektryczna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • instalacja gazowa do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • gazowy podgrzewacz wody do wymiany,

 • drzwi wewnętrzne do pokoju i łazienki wraz z kratką 220 cm² do wymiany,

 • klamki w oknach do wymiany, regulacja okien, montaż nawiewników,

 • urządzenia sanitarne do wymiany.

Uwaga: brak wentylacji – należy zamontować nawiewniki w oknach.

 

33

Warszawska 13/61

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, centralne ogrzewanie, łazienka z wc.

9,60 zł

2

27,47

17,54

11 kondygnacji/ IX piętro

 • instalacja gazowa do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • instalacja elektryczna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • zamontować nawiewnik w oknie kuchennym,

 • urządzenia sanitarne do wymiany,

 • drzwi wewnętrzne oraz drzwi wejściowe do wymiany.

   

34

Wierzbowa 1c/2

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, brak ogrzewania (piec do wyburzenia – wykonanie ogrzewania elektrycznego lub gazowego, łazienka.

9,12 zł

2

32,54

15,83

3 kondygnacje/ parter

 • instalacja elektryczna do wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do wymiany,

 • instalacja gazowa do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • wyburzenie pieca,

 • wymiana stolarki drzwiowej,

 • wymiana dwóch okien,

 • wymiana urządzeń sanitarnych,

 • wykonanie ogrzewania elektrycznego lub gazowego po uzyskaniu zgody Zarządcy budynku.

 

35

Zagłębiowska 5/41

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, centralne ogrzewanie, łazienka.

9,31 zł

2

33,22

22,94

5 kondygnacji/ III piętro

 • sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji elektrycznej,

 • sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej,

 • sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji gazowej,

 • montaż nawiewników,

 • wymiana stolarki drzwiowej,

 • wymiana urządzeń sanitarnych.

 

36

Zamenhofa 8b/22

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, centralne ogrzewanie, łazienka.

9,60 zł

2

33,00

18,36

4 kondygnacje/ I piętro

 • instalacja elektryczna do wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do wymiany,

 • instalacja gazowa do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • wymiana urządzeń sanitarnych,

 • wymiana stolarki drzwiowej.

 

37

Zaruskiego 1/8

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, ogrzewanie piecowe – piece kaflowe (piece do wyburzenia – wykonanie ogrzewania elektrycznego), łazienka z wc.

8,35 zł

2

35,81

19,55

2 kondygnacje/ parter

 • sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji elektrycznej,

 • sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej,

 • wymiana stolarki drzwiowej,

 • wymiana stolarki okiennej,

 • wymiana urządzeń sanitarnych,

 • rozbiórka pieców kaflowych.

Uwaga: możliwość wykonania ogrzewania elektrycznego. W terminie do 31 maja 2024 roku budynek zostanie wyposażony w przyłącze gazowe i wówczas będzie możliwe wykonanie indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania z wykorzystaniem kotłów gazowych.

 

 

Informuję, iż lokale przeznaczone do remontu ze środków własnych przez przyszłych najemców, można oglądać od 10 stycznia 2023 roku (wtorek) do 23 stycznia 2023 roku (poniedziałek) po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Administracji Domów Mieszkalnych.
 

Terminy proszę uzgadniać z pracownikami Administracji Domów Mieszkalnych przynajmniej 1 dzień wcześniej.
 

Administracja Domów Mieszkalnych numer 4

ulica Modrzejowska 32a w Sosnowcu

I piętro – budynek Forum

numer telefonu: 32 266-32-73

 

 1. ulica 3-go Maja 11/1 w Sosnowcu,

 2. ulica 3-go Maja 28a/17 w Sosnowcu,

 3. ulica Małachowskiego 13/43 w Sosnowcu,

 4. ulica Naftowa 23/21 w Sosnowcu,

 5. ulica Naftowa 27/27 w Sosnowcu,

 6. ulica Naftowa 27/29 w Sosnowcu,

 7. ulica Pileckiego 7/9 w Sosnowcu,

 8. ulica Piłsudskiego 14/I/8 w Sosnowcu,

 9. ulica Piłsudskiego 21/I/13 w Sosnowcu,

 10. ulica Sobieskiego 16/19 w Sosnowcu,

 11. ulica Urbanowicz 17/33 w Sosnowcu,

 12. ulica Urbanowicz 19/41 w Sosnowcu,

 13. ulica Warszawska 13/61 w Sosnowcu.

   

Administracja Domów Mieszkalnych numer 5

ulica Czołgistów 4c w Sosnowcu

numer telefonu: 32 294-78-58

 

 1. ulica Górnicza 17/10 w Sosnowcu,

 2. ulica Kadłubka 22/6 w Sosnowcu,

 3. ulica Kowalskiego 6/2 w Sosnowcu,

 4. ulica Kowalskiego 6a/29 w Sosnowcu,

 5. ulica Obrońców Westerplatte 6a/8 w Sosnowcu,

 6. ulica Saperów 2/14 w Sosnowcu,

 7. ulica Saperów 2/23 w Sosnowcu,

 8. ulica Saperów 13/12 w Sosnowcu,

 9. ulica Skwerowa 15/4 w Sosnowcu,

 10. ulica Zaruskiego 1/8 w Sosnowcu.

 

Administracja Domów Mieszkalnych numer 6

ulica Grota Roweckiego 59 w Sosnowcu

numer telefonu: 32 291-36 74

 

 1. ulica Dietla 16/46 w Sosnowcu,

 2. ulica Litewska 47/53 w Sosnowcu,

 3. ulica Lwowska 23a/17 w Sosnowcu,

 4. ulica Lwowska 23a/20 w Sosnowcu,

 5. ulica Lwowska 25a/34 w Sosnowcu,

 6. ulica Mireckiego 41/42 w Sosnowcu,

 7. ulica Staropogońska 62/47 w Sosnowcu,

 8. ulica Staropogońska 62/57 w Sosnowcu,

 9. ulica Wierzbowa 1c/2 w Sosnowcu,

 10. ulica Zamenhofa 8b/22 w Sosnowcu.

 

Administracja Domów Mieszkalnych numer 7

ulica Partyzantów 10a w Sosnowcu

numer telefonu: 32 266-80-26

 

 1. ulica Jodłowa 3a/2 w Sosnowcu,

 2. ulica Tuwima 7/7 w Sosnowcu,

 3. ulica Tuwima 7/11 w Sosnowcu,

 4. ulica Zagłębiowska 5/41 w Sosnowcu.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNAJMU LOKALI DO REMONTU PRZEZ PRZYSZŁEGO NAJEMCĘ
 

Podstawa Prawna:

uchwała Rady Miejskiej nr 704/XL/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad oraz kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sosnowiec, zarządzenie nr 514 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 14 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury wskazywania lokali mieszkalnych oddawanych w najem do remontu przez przyszłego najemcę.

O najem na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego oddawanego w najem do remontu przez przyszłego najemcę mogą występować pełnoletni mieszkańcy Gminy Sosnowiec, o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych, którzy na własny koszt zobowiązują się wykonać remont lokalu mieszkalnego w złym stanie technicznym i spełniają łącznie poniższe przesłanki:

1. zamieszkują w lokalu, w którym na jedną osobę przypada nie więcej niż 10 m2 powierzchni mieszkalnej, a w przypadku orzeczonej przez organ właściwy do spraw orzekania o niepełnosprawności wobec wnioskodawcy, członka jego rodziny lub osoby z nim zamieszkującej niepełnosprawności w stopniu znacznym oraz w przypadku małoletniego członka rodziny wnioskodawcy lub małoletniego zamieszkującego z wnioskodawcą legitymującego się stopniem niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub wskazaniem konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji - nie więcej niż 13 m² powierzchni mieszkalnej;

2. osiągają dochód gospodarstwa domowego, który określa się jako średni dochód miesięczny na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających zakwalifikowanie tych osób do otrzymania lokalu i w analogicznym okresie przed podpisaniem umowy o najem do remontu nie wyższy niż 400% kwoty najniższej emerytury (tj. obecnie 5.353,76 zł), w jednoosobowym gospodarstwie domowym oraz nie wyższy niż 250% kwoty najniższej emerytury w wieloosobowym (tj. obecnie 3.346,10 zł na osobę) gospodarstwie domowym;

3. nie posiadają prawa własności do lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego;

4. nie posiadają zobowiązania finansowego z tytułu korzystania z lokalu, bezumownego zajmowania lokalu lub roszczenia regresowego wobec Gminy Sosnowiec.

 

Wymagane Dokumenty:

1. Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu do remontu (WGL 02/02).

2. Załączniki:

 • zaświadczenia o wysokości osiąganych dochodów przez osoby występujące o najem w okresie 3 miesięcy poprzedzających wystąpienie z wnioskiem;
 • zaświadczenia o warunkach mieszkaniowych współmałżonka, jeżeli zamieszkuje osobno;
 • deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego;
 • oświadczenie o stanie majątkowym;
 • oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu

3. Oświadczenie woli przyjęcia lokalu/lokali do remontu.
 

Podstawę do rozpatrywania sprawy przydzielenia lokalu do remontu przez przyszłego najemcę stanowi wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu do remontu przez przyszłego najemcę. Wnioski należy składać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Mościckiego 14 (pok.115); e-mail: wgl@um.sosnowiec.pl.

Osoby, których wnioski zakwalifikowane zostały do postępowania w sprawie przydzielenia lokalu oddawanego w najem do remontu ujmowane są w wykazie zgodnie z kolejnością wynikającą z daty złożenia wniosku.

Lista lokali mieszkalnych oddawanych w najem do remontu przez przyszłego najemcę, zatwierdzona przez Prezydenta Miasta, umieszczana jest na tablicach informacyjnych i stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w siedzibie i na stronie internetowej Zarządcy, w drugi poniedziałek pierwszego miesiąca każdego kwartału.

W ciągu 14 dni od daty wywieszenia listy (tj. w terminie od dnia 10.01.2023 r. do dnia 23.01.2023 r.) osoby zainteresowane mogą dokonywać oględzin lokali po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem ADM.

               W ciągu 7 dni po terminie wyznaczonym na oględziny lokali (tj. od dnia 24.01.2023 r. do dnia 30.01.2023 r.) osoby, których wnioski zakwalifikowane zostały do postępowania w sprawie przydzielenia lokalu oddawanego w najem do remontu, ujęte w wykazie zgodnie z kolejnością wynikającą z daty złożenia wniosku, mogą złożyć oświadczenie woli przyjęcia lokalu/lokali do remontu na obowiązującym druku w Wydziale Gospodarki Lokalowej (tel. 32 296-08-62, 32 296-07-85).

Pliki

Procedury wskazywania lokali mieszkalnych oddawanych w najem do remontu przez przyszełgo najmecę.pdf (pdf)

ulica 3-go Maja 11 mieszkania 1.pdf (pdf)

ulica 3-go Maja 28a mieszkania 17.pdf (pdf)

ulica aleja Mireckiego 41 mieszkania 42.pdf (pdf)

ulica Anieli Urbanowicz 17 mieszkania 33.pdf (pdf)

ulica Anieli Urbanowicz 19 mieszkania 41.pdf (pdf)

ulica Górnicza 17 mieszkania 10.pdf (pdf)

ulica Henryka Dietla 16 mieszkania 46.pdf (pdf)

ulica Jodłowa 3a mieszkania 2.pdf (pdf)

ulica Kadłubka 22 mieszkania 6.pdf (pdf)

ulica Litewska 47 mieszkania 53.pdf (pdf)

ulica Lwowska 23a mieszkania 17.pdf (pdf)

ulica Lwowska 23a mieszkania 20.pdf (pdf)

ulica Lwowska 25a mieszkania 34.pdf (pdf)

ulica Naftowa 23 mieszkania 21.pdf (pdf)

ulica Naftowa 27 mieszkania 27.pdf (pdf)

ulica Naftowa 27 mieszkania 29.pdf (pdf)

ulica Obrońców Westerplatte 6a mieszkania 8.pdf (pdf)

ulica Piłsudskiego 14 I mieszkania 8.pdf (pdf)

ulica Piłsudskiego 21 I mieszkania 13.pdf (pdf)

ulica Piotra Kowalskiego 6 mieszkania 2.pdf (pdf)

ulica Piotra Kowalskiego 6a mieszkania 29.pdf (pdf)

ulica Saperów 2 mieszkania 14.pdf (pdf)

ulica Saperów 2 mieszkania 23.pdf (pdf)

ulica Saperów 13 mieszkania 12.pdf (pdf)

ulica Skwerowa 15 mieszkania 4.pdf (pdf)

ulica Sobieskiego 16 mieszkania 19.pdf (pdf)

ulica Stanisława Małachowskiego 13 mieszkania 43.pdf (pdf)

ulica Staropogońska 62 mieszkania 47.pdf (pdf)

ulica Staropogońska 62 mieszkania 57.pdf (pdf)

ulica Tuwima 7 mieszkania 7.pdf (pdf)

ulica Tuwima 7 mieszkania 11.pdf (pdf)

ulica Warszawska 13 mieszkania 61.pdf (pdf)

ulica Wierzbowa 1c mieszkania 2.pdf (pdf)

ulica Witolda Pileckiego 7 mieszkania 9.pdf (pdf)

ulica Zagłębiowska 5 mieszkania 41.pdf (pdf)

ulica Zamenhofa 8b mieszkania 22.pdf (pdf)

ulica Zaruskiego 1 mieszkania 8.pdf (pdf)