A A A
a a a

Lokale mieszkalne - do remontu ze środków własnych

LISTA LOKALI MIESZKALNYCH ODDAWANYCH W NAJEM DO REMONTU PRZEZ PRZYSZŁEGO NAJEMCĘ
III KWARTAŁ 2024 ROK

LP.

ADRES LOKALU

WYPOSAŻENIE LOKALU

STAWKA CZYNSZOWA ZA 1 M²

ILOŚĆ IZB

POW. UŻYTK.

POW. MIESZK.

ILOŚĆ KONDYGNACJI/ PIĘTRO

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

1

Chemiczna 6/32

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, brak ogrzewania – do wykonania ogrzewanie elektryczne, łazienka.

8,58 zł

2

32,00

17,85

3 kondygnacje/ parter

 • instalacja elektryczna do wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • sprawdzenie wentylacji i montaż kratek wentylacyjnych w kuchni i łazience,

 • stolarka drzwiowa do wymiany,

 • stolarka okienna do wymiany,

 • trzon kuchenny do wyburzenia,

 • piec typu koza do usunięcia,

 • wykonanie ogrzewania elektrycznego.

2

Ciasna 15/6

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, brak ogrzewania – do wykonania ogrzewanie elektryczne, łazienka z wc.

9,12 zł

2

38,30

25,00

2 kondygnacje/ parter

 • instalacja elektryczna do remontu,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do remontu,

 • stolarka okienna do wymiany,

 • stolarka drzwiowa do wymiany,

 • instalacja centralnego ogrzewania węglowego do demontażu,

 • zakup i wymiana urządzeń sanitarnych.

Uwaga: brak ogrzewania w lokalu – do wykonania ogrzewanie elektryczne.

3

Fitznera i Gampera 4/10

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, brak ogrzewania – do wykonania ogrzewanie elektryczne, łazienka z wc.

8,80 zł

2

43,14

19,32

4 kondygnacje/ III piętro

 • instalacja elektryczna do remontu,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do sprawdzenia i ewentualnego remontu,

 • stolarka drzwiowa do ewentualnej wymiany,

 • urządzenia sanitarne do ewentualnej wymiany,

 • piece do wyburzenia.

Uwaga: brak ogrzewania w lokalu – do wykonania ogrzewanie elektryczne.

4

Głowackiego 4/12

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, brak ogrzewania – do wykonania ogrzewanie elektryczne, łazienka z wc.

8,58 zł

2

42,30

30,71

4 kondygnacje/ III piętro

 • instalacja elektryczna do sprawdzenia i ewentualnego remontu,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do sprawdzenia i ewentualnego remontu,

 • stolarka drzwiowa wewnętrzna do ewentualnej wymiany,

 • stolarka okienna do częściowej wymiany,

 • zakup i wymiana urządzeń sanitarnych.

Uwaga: brak ogrzewania w lokalu – do wykonania ogrzewanie elektryczne.

5

Grota Roweckiego 20/7

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, brak ogrzewania – do wykonania ogrzewanie elektryczne lub gazowe, łazienka z wc.

10,19 zł

3

46,68

29,40

3 kondygnacje/ II piętro

 • instalacja elektryczna do wymiany,

 • instalacja gazowa do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • stolarka okienna do konserwacji lub ewentualnej wymiany,

 • stolarka drzwiowa częściowo do wymiany,

 • piec do wyburzenia.

Uwaga: brak ogrzewania w lokalu – do wykonania ogrzewanie elektryczne lub ogrzewanie gazowe.

6

Grota Roweckiego 43/11

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, brak ogrzewania – do wykonania ogrzewanie gazowe, łazienka.

10,19 zł

2

34,07

19,58

4 kondygnacje/ II piętro

 • instalacja elektryczna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • instalacja gazowa do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • sprawdzenie wentylacji i montaż kratek wentylacyjnych w kuchni i łazience,

 • stolarka drzwiowa do wymiany, z wyjątkiem drzwi wejściowych,

 • zakup i wymiana urządzeń sanitarnych wraz z bateriami i zlewozmywakiem w kuchni,

 • wyburzenie pieca kaflowego w pokoju.

Uwaga: brak ogrzewania w lokalu – do wykonania ogrzewanie gazowe.

7

Grota Roweckiego 61/13

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, brak ogrzewania – do wykonania ogrzewanie elektryczne lub gazowe, łazienka z wc.

10,19 zł

3

50,00

30,32

3 kondygnacje/ II piętro

 • instalacja elektryczna do wymiany,

 • instalacja gazowa do wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • wyburzenie pieców kaflowych,

 • zakup i montaż urządzeń sanitarnych,

 • stolarka drzwiowa do ewentualnej wymiany,

 • stolarka okienna do konserwacji.

Uwaga: brak ogrzewania w lokalu – do wykonania ogrzewanie elektryczne lub ogrzewanie gazowe.

8

Jagiellońska 5/8a

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, brak ogrzewania – do wykonania ogrzewanie elektryczne, wc (brak łazienki w lokalu – do wykonania łazienka).

9,12 zł

1

18,84

14,25

5 kondygnacji/ IV piętro

 • instalacja elektryczna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • zakup urządzeń sanitarnych,

 • wyniesienie pieca kuchennego przenośnego,

 • stolarka drzwiowa do wymiany,

 • wykonanie ogrzewania elektrycznego.

Uwaga: brak ogrzewania w lokalu – do wykonania ogrzewanie elektryczne. Brak łazienki w lokalu – wykonanie łazienki w lokalu.

9

Lwowska 15b/27

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, brak ogrzewania – do wykonania ogrzewanie elektryczne, łazienka z wc.

10,19 zł

2

33,37

12,62

3 kondygnacje/ parter

 • instalacja elektryczna do wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • piec kaflowy do wyburzenia,

 • zakup bojlera elektrycznego,

 • zakup i wymiana urządzeń sanitarnych,

 • wentylacja do sprawdzenia lub wykonania,

 • wykonanie ogrzewania elektrycznego.

Uwaga: brak ogrzewania w lokalu – do wykonania ogrzewanie elektryczne.

10

Lwowska 23/25

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, brak ogrzewania – do wykonania ogrzewanie elektryczne lub gazowe, wc (brak łazienki w lokalu – do wykonania łazienka).

9,66 zł

2

33,42

12,47

3 kondygnacje/ II piętro

 • instalacja elektryczna do remontu,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do remontu,

 • instalacja gazowa do sprawdzenia i ewentualnego remontu,

 • zakup i wymiana urządzeń sanitarnych,

 • stolarka drzwiowa do wymiany,

 • sprawdzenie wentylacji,

 • wykonanie ogrzewania elektrycznego lub ogrzewania gazowego.

Uwaga: brak łazienki w lokalu – do wykonania łazienka w lokalu (możliwość przebicia ścianki z kuchni i wykonanie łazienki z wc). Rozebranie ścianki działowej lub jej odtworzenie (kuchnia z pokojem).

11

Lwowska 23a/17

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, brak ogrzewania (wykonanie ogrzewania elektrycznego), wc, brak łazienki (możliwość wykonania łazienki).

9,12 zł

1

25,58

18,07

4 kondygnacje/ parter

 • instalacja elektryczna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • okno do naprawy,

 • stolarka drzwiowa do wymiany,

 • wyburzenie pieca kuchennego,

 • montaż urządzeń sanitarnych,

 • wykonanie ogrzewania elektrycznego.

Uwaga: brak łazienki – możliwość wykonania łazienki w lokalu.

12

Lwowska 23a/20

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, brak ogrzewania (wykonanie ogrzewania elektrycznego), wc, brak łazienki (możliwość wykonania łazienki).

9,12 zł

1

25,54

18,58

4 kondygnacje/ parter

 • instalacja elektryczna do wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna częściowo do wykonania,

 • wymiana stolarki drzwiowej,

 • montaż urządzeń sanitarnych,

 • wykonanie ogrzewania elektrycznego,

 • budowa sanitariatu.

Uwaga: brak łazienki w lokalu – możliwość wykonania łazienki.

13

Małachowskiego 17/2

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, brak ogrzewania – do wykonania ogrzewanie gazowe, łazienka z wc.

9,66 zł

4

81,90

60,30

4 kondygnacje/ I piętro

 • instalacja elektryczna do wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • instalacja gazowa do sprawdzenia,

 • zakup i montaż urządzeń sanitarnych,

 • piece kaflowe do wyburzenia,

 • stolarka drzwiowa do wymiany,

 • stolarka okienna częściowo do wymiany,

 • rozbiórka pieców kaflowych,

 • wykonanie ogrzewania gazowego.

14

Małachowskiego 36/13

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, centralne ogrzewanie, łazienka z wc.

10,19 zł

4

93,70

56,37

5 kondygnacji/ IV piętro

 • instalacja elektryczna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • ewentualna wymiana urządzeń sanitarnych,

 • do sprawdzenia wentylacja w kuchni i łazience.

15

Przejazd 1/10

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, brak ogrzewania (wykonanie ogrzewania elektrycznego), łazienka z wc.

9,12 zł

3

74,02

54,24

3 kondygnacje/ II piętro

 • instalacja elektryczna do sprawdzenia i ewentualnego remontu,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do sprawdzenia i ewentualnego remontu,

 • stolarka drzwiowa do konserwacji lub ewentualnej wymiany,

 • wyburzenie pieców wraz z demontażem instalacji ogrzewania,

 • wykonanie ogrzewania elektrycznego.

16

Saperów 2/23

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, centralne ogrzewanie, CWU - ciepła woda użytkowa, wc, brak łazienki (możliwość wykonania łazienki).

9,87 zł

1

18,50

14,20

3 kondygnacje/ II piętro

 • instalacja elektryczna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • wymiana lub konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej,

 • ewentualna wymiana urządzeń sanitarnych.

Uwaga: brak łazienki – możliwość wykonania łazienki w lokalu.

17

Skwerowa 15/4

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, ogrzewanie piecowe (do wyburzenia – wykonanie ogrzewania elektrycznego), wc, brak łazienki (możliwość wykonania łazienki).

8,26 zł

1

21,50

20,20

2 kondygnacje/ parter

 • instalacja elektryczna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • wymiana lub konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej,

 • wyburzenie pieca kuchennego,

 • naprawa podłogi,

 • ewentualna wymiana urządzeń sanitarnych,

 • wykonanie ogrzewania elektrycznego po uzyskaniu zgody Zarządcy budynku.

Uwaga: brak łazienki - możliwość zaaranżowania łazienki w lokalu.

18

Sobieskiego 14/15

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, ogrzewanie piecowe (do wykonania ogrzewanie elektryczne), łazienka z wc.

10,19 zł

2

19,39

14,32

6 kondygnacji/ IV piętro

 • sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji elektrycznej,

 • sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej,

 • instalacja gazowa spawana - do wykonania próba szczelności,

 • stolarka okienna do sprawdzenia i ewentualnej konserwacji,

 • stolarka drzwiowa do sprawdzenia i ewentualnej konserwacji,

 • wykonanie ogrzewania elektrycznego,

 • wymiana sanitariatów.

19

Strażacka 2a/7

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, brak ogrzewania – do wykonania ogrzewanie elektryczne lub gazowe, łazienka z wc.

10,19 zł

3

49,67

30,71

3 kondygnacje/ II piętro

 • instalacja elektryczna do wymiany,

 • instalacja gazowa do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • stolarka drzwiowa częściowo do wymiany,

 • stolarka okienna do wymiany,

 • zakup i wymiana urządzeń sanitarnych,

 • wykonanie ogrzewania elektrycznego lub ogrzewania gazowego.

20

Targowa 15/I/7

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, brak ogrzewania – do wykonania instalacja centralnego ogrzewania – piec na pelett, umieszczony w pomieszczeniu kotłowni, po uprzednim uzyskaniu zgody Mistrza Kominiarskiego, łazienka z wc.

9,12 zł

4

93,00

59,40

4 kondygnacje/ III piętro

 • instalacja elektryczna do remontu,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do remontu,

 • stolarka okienna częściowo do wymiany,

 • stolarka drzwiowa do konserwacji lub ewentualnej wymiany,

 • zakup i wymiana urządzeń sanitarnych,

 • piece do wyburzenia,

 • wykonanie instalacji centralnego ogrzewania – piec na pelett, umieszczony w pomieszczeniu kotłowni po uprzednim uzyskaniu zgody Mistrza Kominiarskiego.

21

Tuwima 7/41

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, brak ogrzewania – do wykonania ogrzewanie elektryczne, łazienka z wc.

8,80 zł

2

32,31

20,93

2 kondygnacje/ I piętro

 • instalacja elektryczna do sprawdzenia i ewentualnego remontu,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do sprawdzenia i ewentualnego remontu,

 • zakup i montaż urządzeń sanitarnych,

 • stolarka drzwiowa do ewentualnej wymiany,

 • podłogi do remontu,

 • wykonanie ogrzewania elektrycznego.

22

Warneńczyka 10/7

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, brak ogrzewania – do wykonania instalacja centralnego ogrzewania – piec na pelett, umieszczony w pomieszczeniu kotłowni, po uprzednim uzyskaniu zgody Mistrza Kominiarskiego, łazienka z wc.

9,12 zł

4

99,00

67,00

4 kondygnacje/ III piętro

 • wymiana instalacji elektrycznej,

 • wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej,

 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

 • zakup i montaż urządzeń sanitarnych,

 • podłogi do remontu,

 • wykonanie instalacji centralnego ogrzewania – piec na pelett, umieszczony w pomieszczeniu kotłowni po uprzednim uzyskaniu zgody Mistrza Kominiarskiego.

23

Zwycięstwa 16/4

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, centralne ogrzewanie, wc brak łazienki (możliwość wykonania łazienki).

9,12 zł

1

19,26

15,60

4 kondygnacje/ parter

 • instalacja elektryczna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • sprawdzenie wentylacji w wc,

 • stolarka drzwiowa do wymiany,

 • okno pokojowe drewniane do wymiany,

 • zakup i montaż bojlera elektrycznego,

 • wymiana urządzeń sanitarnych.

Uwaga: brak łazienki w lokalu – możliwość wykonania łazienki poprzez przesunięcie ścianki łączącej przedpokój i pomieszczenie wc z pokojem. Brak możliwości podłączenia gazu w lokalu.

24

Zwycięstwa 25/15

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, centralne ogrzewanie, wc, brak łazienki (możliwość wykonania łazienki).

9,66 zł

1

18,41

14,42

4 kondygnacje/ III piętro

 • instalacja elektryczna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • sprawdzenie wentylacji w wc,

 • stolarka drzwiowa do wymiany,

 • okno pokojowe drewniane do wymiany,

 • zakup i montaż bojlera elektrycznego,

 • zakup i wymiana urządzeń sanitarnych.

Uwaga: brak łazienki w lokalu – możliwość wykonania łazienki poprzez przesunięcie ścianki łączącej przedpokój i pomieszczenie wc z pokojem.

25

Zwycięstwa 29/7

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, centralne ogrzewanie, wc, brak łazienki (możliwość wykonania łazienki).

10,19 zł

1

18,41

14,42

4 kondygnacje/ I piętro

 • instalacja elektryczna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • sprawdzenie wentylacji w wc,

 • stolarka drzwiowa do wymiany,

 • okno pokojowe drewniane do wymiany,

 • zakup i montaż bojlera elektrycznego,

 • zakup i wymiana urządzeń sanitarnych,

 • likwidacja istniejącej instalacji gazowej.

Uwaga: brak łazienki w lokalu – możliwość wykonania łazienki poprzez przesunięcie ścianki łączącej przedpokój i pomieszczenie wc z pokojem.

Informuję, iż lokale przeznaczone do remontu ze środków własnych przez przyszłych najemców, można oglądać od 9 lipca 2024 roku (wtorek) do 22 lipca 2024 roku (poniedziałek) po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Centrum Obsługi Najemców.

Terminy proszę uzgadniać z pracownikami Centrum Obsługi Najemców przynajmniej 1 dzień wcześniej.

 

Centrum Obsługi Najemców
ulica Modrzejowska 32a w Sosnowcu

budynek Forum – I piętro
numer telefonu: 32 266 32 73
adres e-mail: con@mzzl.pl

 

 1. ulica Chemiczna 6/32 w Sosnowcu,

 2. ulica Ciasna 15/6 w Sosnowcu,

 3. ulica Fitznera i Gampera 4/10 w Sosnowcu,

 4. ulica Głowackiego 4/12 w Sosnowcu,

 5. ulica Grota Roweckiego 20/7 w Sosnowcu,

 6. ulica Grota Roweckiego 43/11 w Sosnowcu,

 7. ulica Grota Roweckiego 61/13 w Sosnowcu,

 8. ulica Jagiellońska 5/8a w Sosnowcu,

 9. ulica Lwowska 15b/27 w Sosnowcu,

 10. ulica Lwowska 23/25 w Sosnowcu,

 11. ulica Lwowska 23a/17 w Sosnowcu,

 12. ulica Lwowska 23a/20 w Sosnowcu,

 13. ulica Małachowskiego 17/2 w Sosnowcu,

 14. ulica Małachowskiego 36/13 w Sosnowcu,

 15. ulica Przejazd 1/10 w Sosnowcu,

 16. ulica Saperów 2/23 w Sosnowcu,

 17. ulica Skwerowa 15/4 w Sosnowcu,

 18. ulica Sobieskiego 14/15 w Sosnowcu,

 19. ulica Strażacka 2a/7 w Sosnowcu,

 20. ulica Targowa 15/I/7 w Sosnowcu,

 21. ulica Tuwima 7/41 w Sosnowcu,

 22. ulica Warneńczyka 10/7 w Sosnowcu,

 23. ulica Zwycięstwa 16/4 w Sosnowcu,

 24. ulica Zwycięstwa 25/15 w Sosnowcu,

 25. ulica Zwycięstwa 29/7 w Sosnowcu.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNAJMU LOKALI DO REMONTU PRZEZ PRZYSZŁEGO NAJEMCĘ
 

Podstawa Prawna:

uchwała Rady Miejskiej nr 704/XL/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad oraz kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sosnowiec, zarządzenie nr 514 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 14 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury wskazywania lokali mieszkalnych oddawanych w najem do remontu przez przyszłego najemcę.

O najem na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego oddawanego w najem do remontu przez przyszłego najemcę mogą występować pełnoletni mieszkańcy Gminy Sosnowiec, o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych, którzy na własny koszt zobowiązują się wykonać remont lokalu mieszkalnego w złym stanie technicznym i spełniają łącznie poniższe przesłanki:

1. zamieszkują w lokalu, w którym na jedną osobę przypada nie więcej niż 10 m2 powierzchni mieszkalnej, a w przypadku orzeczonej przez organ właściwy do spraw orzekania o niepełnosprawności wobec wnioskodawcy, członka jego rodziny lub osoby z nim zamieszkującej niepełnosprawności w stopniu znacznym oraz w przypadku małoletniego członka rodziny wnioskodawcy lub małoletniego zamieszkującego z wnioskodawcą legitymującego się stopniem niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub wskazaniem konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji - nie więcej niż 13 m² powierzchni mieszkalnej;

2. osiągają dochód gospodarstwa domowego, który określa się jako średni dochód miesięczny na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających zakwalifikowanie tych osób do otrzymania lokalu i w analogicznym okresie przed podpisaniem umowy o najem do remontu nie wyższy niż 400% kwoty najniższej emerytury (tj. obecnie 7.123,84 zł), w jednoosobowym gospodarstwie domowym oraz nie wyższy niż 250% kwoty najniższej emerytury w wieloosobowym (tj. obecnie 4.452,40 zł na osobę) gospodarstwie domowym

3. nie posiadają prawa własności do lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego;

4. nie posiadają zobowiązania finansowego z tytułu korzystania z lokalu, bezumownego zajmowania lokalu lub roszczenia regresowego wobec Gminy Sosnowiec.

 

Wymagane Dokumenty:

1. Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu do remontu (WGL 02/02).

2. Załączniki:

 • zaświadczenia o wysokości osiąganych dochodów przez osoby występujące o najem w okresie 3 miesięcy poprzedzających wystąpienie z wnioskiem;
 • zaświadczenia o warunkach mieszkaniowych współmałżonka, jeżeli zamieszkuje osobno;
 • deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego;
 • oświadczenie o stanie majątkowym;
 • oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu

3. Oświadczenie woli przyjęcia lokalu/lokali do remontu.
 

Podstawę do rozpatrywania sprawy przydzielenia lokalu do remontu przez przyszłego najemcę stanowi wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu do remontu przez przyszłego najemcę. Wnioski należy składać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Mościckiego 14 (pok.115); e-mail: wgl@um.sosnowiec.pl.

Osoby, których wnioski zakwalifikowane zostały do postępowania w sprawie przydzielenia lokalu oddawanego w najem do remontu ujmowane są w wykazie zgodnie z kolejnością wynikającą z daty złożenia wniosku.

Lista lokali mieszkalnych oddawanych w najem do remontu przez przyszłego najemcę, zatwierdzona przez Prezydenta Miasta, umieszczana jest na tablicach informacyjnych i stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w siedzibie i na stronie internetowej Zarządcy, w drugi poniedziałek pierwszego miesiąca każdego kwartału.

W ciągu 14 dni od daty wywieszenia listy (tj. w terminie od dnia 09.07.2024 r. do dnia 22.07.2024 r.) osoby zainteresowane mogą dokonywać oględzin lokali po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Centrum Obsługi Najemców.

               W ciągu 7 dni po terminie wyznaczonym na oględziny lokali (tj. od dnia 23.07.2024 r. do dnia 29.07.2024 r.) osoby, których wnioski zakwalifikowane zostały do postępowania w sprawie przydzielenia lokalu oddawanego w najem do remontu, ujęte w wykazie zgodnie z kolejnością wynikającą z daty złożenia wniosku, mogą złożyć oświadczenie woli przyjęcia lokalu/lokali do remontu na obowiązującym druku w Wydziale Gospodarki Lokalowej (tel. 32 296-08-62, 32 296-07-85).