A A A
a a a

Lokale mieszkalne - do remontu ze środków własnych

LISTA LOKALI MIESZKALNYCH ODDAWANYCH W NAJEM DO REMONTU PRZEZ PRZYSZŁEGO NAJEMCĘ

I KWARTAŁ 2024 ROK

LP.

ADRES LOKALU

WYPOSAŻENIE LOKALU

STAWKA CZYNSZOWA ZA 1 M²

ILOŚĆ IZB

POW. UŻYTK.

POW. MIESZK.

ILOŚĆ KONDYGNACJI/ PIĘTRO

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

1

Głowackiego 6/10

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, ogrzewanie piecowe – do wyburzenia piec pokojowy i trzon kuchenny, do wykonania ogrzewanie elektryczne, łazienka, wc.

9,12 zł

2

38,91

22,90

3 kondygnacje/ III piętro

 • instalacja elektryczna do wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do wymiany,

 • trzon kuchenny do wyburzenia,

 • piec pokojowy do wyburzenia,

 • stolarka drzwiowa do wymiany,

 • stolarka PCV – do wymiany okno – jedno skrzydło okna balkonowego – uszkodzony wkład,

 • zakup i wymiana urządzeń sanitarnych,

 • wykonanie ogrzewania elektrycznego po uzyskaniu zgody Zarządcy budynku.

2

Jagiełły 2/38

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, centralne ogrzewanie, łazienka, wc.

10,41 zł

2

24,47

15,40

4 kondygnacje/ IV piętro

 • instalacja elektryczna do wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do wymiany,

 • instalacja gazowa do wymiany,

 • stolarka drzwiowa do wymiany,

 • zakup i wymiana urządzeń sanitarnych,

 • uzupełnienie tynku po trzonie kuchennym,

 • okna PCV do konserwacji, wkład w oknie pokojowym do wymiany.

3

Jodłowa 15/2

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, centralne ogrzewanie, łazienka, wc.

9,87 zł

2

37,00

19,60

2 kondygnacje/ parter

 • instalacja elektryczna do wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do wymiany,

 • okna PCV – nowe,

 • stolarka drzwiowa do wymiany,

 • zakup i wymiana urządzeń sanitarnych,

 • trzon kuchenny do wyburzenia,

 • do uzupełnienia posadzka oraz tynki na ścianie w łazience.

4

Lwowska 21b/2

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, ogrzewanie piecowe – do wykonania ogrzewanie elektryczne, wc (brak łazienki w lokalu – możliwość wykonania łazienki w lokalu).

10,19 zł

1

23,16

21,14

4 kondygnacje/ parter

 • instalacja elektryczna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • stolarka drzwiowa do wymiany,

 • stolarka okienna do sprawdzenia i ewentualnej konserwacji,

 • zakup i wymiana urządzeń sanitarnych.

Uwaga: do wykonania ogrzewanie elektryczne. Brak łazienki – możliwość wydzielenia pomieszczenia na łazienkę.

5

Lwowska 21b/7

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, brak ogrzewania – do wykonania ogrzewanie elektryczne, łazienka, wc.

9,66 zł

1

23,55

16,16

4 kondygnacje/ I piętro

 • instalacja elektryczna sprawna po wymianie,

 • instalacja wodna po wymianie,

 • instalacja gazowa sprawna,

 • okna PCV do konserwacji,

 • wykonanie ogrzewania elektrycznego.

6

Lwowska 23a/17

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, brak ogrzewania (wykonanie ogrzewania elektrycznego), wc (brak łazienki – możliwość wykonania łazienki).

9,12 zł

1

25,58

18,07

4 kondygnacje/ parter

 • instalacja elektryczna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • okno do naprawy,

 • stolarka drzwiowa do wymiany,

 • wyburzenie pieca kuchennego,

 • montaż urządzeń sanitarnych,

 • wykonanie ogrzewania elektrycznego.

Uwaga: brak łazienki – możliwość wykonania łazienki w lokalu.

7

Lwowska 23a/20

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, brak ogrzewania (wykonanie ogrzewania elektrycznego), wc (brak łazienki – możliwość wykonania łazienki).

9,12 zł

1

25,54

18,58

4 kondygnacje/ parter

 • instalacja elektryczna do wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna częściowo do wykonania,

 • wymiana stolarki drzwiowej,

 • montaż urządzeń sanitarnych,

 • wykonanie ogrzewania elektrycznego,

 • budowa sanitariatu.

Uwaga: brak łazienki w lokalu – możliwość wykonania łazienki.

8

Lwowska 25b/33

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, ogrzewanie piecowe – do wyburzenia trzon kuchenny, do wykonania ogrzewanie elektryczne, łazienka, wc.

9,66 zł

2

33,44

12,62

4 kondygnacje/ parter

 • instalacja elektryczna do wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do wymiany,

 • instalacja gazowa do wymiany,

 • okna PCV sprawne,

 • stolarka drzwiowa wewnętrzna do wymiany,

 • trzon kuchenny do wyburzenia,

 • wykonanie ogrzewania elektrycznego,

 • możliwość zamontowania prysznica.

9

Saperów 2/23

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, centralne ogrzewanie, CWU - ciepła woda użytkowa, wc, brak łazienki (możliwość wykonania łazienki).

9,87 zł

1

18,50

14,20

3 kondygnacje/ II piętro

 • instalacja elektryczna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • wymiana lub konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej,

 • ewentualna wymiana urządzeń sanitarnych.

Uwaga: brak łazienki – możliwość wykonania łazienki w lokalu.

10

Skwerowa 15/4

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, ogrzewanie piecowe (do wyburzenia – wykonanie ogrzewania elektrycznego), wc, brak łazienki (możliwość wykonania łazienki).

8,26 zł

1

21,50

20,20

2 kondygnacje/ parter

 • instalacja elektryczna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do sprawdzenia i ewentualnej wymiany,

 • wymiana lub konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej,

 • wyburzenie pieca kuchennego,

 • naprawa podłogi,

 • ewentualna wymiana urządzeń sanitarnych,

 • wykonanie ogrzewania elektrycznego po uzyskaniu zgody Zarządcy budynku.

Uwaga: brak łazienki - możliwość zaaranżowania łazienki w lokalu.

11

Sobieskiego 1a/10

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, brak ogrzewania - do wykonania ogrzewanie elektryczne lub gazowe), łazienka z wc.

10,19 zł

2

32,92

18,62

4 kondygnacje/ II piętro

 • instalacja elektryczna do wymiany,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna do wymiany,

 • instalacja gazowa do wymiany,

 • stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna do wymiany,

 • zakup i wymiana urządzeń sanitarnych,

 • okna PCV do konserwacji,

 • piec pokojowy do wyburzenia,

 • wykonanie ogrzewania gazowego lub elektrycznego.

12

Sobieskiego 14/15

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, ogrzewanie piecowe (do wykonania ogrzewanie elektryczne), łazienka z wc.

10,19 zł

2

19,39

14,32

6 kondygnacji/ IV piętro

 • sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji elektrycznej,

 • sprawdzenie i ewentualna wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej,

 • instalacja gazowa spawana - do wykonania próba szczelności,

 • stolarka okienna do sprawdzenia i ewentualnej konserwacji,

 • stolarka drzwiowa do sprawdzenia i ewentualnej konserwacji,

 • wykonanie ogrzewania elektrycznego,

 • wymiana sanitariatów.

13

Szczecińska 8a/8

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, ogrzewanie elektryczne, łazienka z wc.

10,19 zł

2

35,26

16,87

2 kondygnacje/ II piętro

 • instalacja elektryczna sprawna,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna sprawna,

 • instalacja gazowa sprawna – do sprawdzenia,

 • ogrzewanie – instalacja elektryczna przygotowana,

 • stolarka okienna PCV do ewentualnej konserwacji,

 • stolarka drzwiowa – drzwi wejściowe i do łazienki wymienione, brak drzwi do pokoju i kuchni.

14

Żytnia 14/15

instalacja wodno – kanalizacyjna, elektryczna, gazowa, brak ogrzewania – do wykonania ogrzewanie gazowe, łazienka z wc.

10,19 zł

3

38,00

24,22

3 kondygnacje/ II piętro

 • instalacja elektryczna sprawna,

 • instalacja wodno – kanalizacyjna sprawna,

 • instalacja gazowa sprawna,

 • stolarka drzwiowa do wymiany,

 • stolarka okienna PCV do konserwacji,

 • do uzupełnienia tynki w łazience oraz w pokoju,

 • wykonanie ogrzewania gazowego.

Informuję, iż lokale przeznaczone do remontu ze środków własnych przez przyszłych najemców, można oglądać od 9 stycznia 2024 roku (wtorek) do 22 stycznia 2024 roku (poniedziałek) po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Centrum Obsługi Najemców.

 

Terminy proszę uzgadniać z pracownikami Centrum Obsługi Najemców przynajmniej 1 dzień wcześniej.

 

Centrum Obsługi Najemców
ulica Modrzejowska 32a w Sosnowcu

budynek Forum – I piętro
numer telefonu: 32 266 32 73
adres e-mail: con@mzzl.pl

 

 1. ulica Głowackiego 6/10 w Sosnowcu,

 2. ulica Jagiełły 2/38 w Sosnowcu,

 3. ulica Jodłowa 15/2 w Sosnowcu,

 4. ulica Lwowska 21b/2 w Sosnowcu,

 5. ulica Lwowska 21b/7 w Sosnowcu,

 6. ulica Lwowska 23a/17 w Sosnowcu,

 7. ulica Lwowska 23a/20 w Sosnowcu,

 8. ulica Lwowska 25b/33 w Sosnowcu,

 9. ulica Saperów 2/23 w Sosnowcu,

 10. ulica Skwerowa 15/4 w Sosnowcu,

 11. ulica Sobieskiego 1a/10 w Sosnowcu,

 12. ulica Sobieskiego 14/15 w Sosnowcu,

 13. ulica Szczecińska 8a/8 w Sosnowcu,

 14. ulica Żytnia 14/15 w Sosnowcu.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNAJMU LOKALI DO REMONTU PRZEZ PRZYSZŁEGO NAJEMCĘ
 

Podstawa Prawna:

uchwała Rady Miejskiej nr 704/XL/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zasad oraz kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Sosnowiec, zarządzenie nr 514 Prezydenta Miasta Sosnowca z dnia 14 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia Procedury wskazywania lokali mieszkalnych oddawanych w najem do remontu przez przyszłego najemcę.

O najem na czas nieoznaczony lokalu mieszkalnego oddawanego w najem do remontu przez przyszłego najemcę mogą występować pełnoletni mieszkańcy Gminy Sosnowiec, o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych, którzy na własny koszt zobowiązują się wykonać remont lokalu mieszkalnego w złym stanie technicznym i spełniają łącznie poniższe przesłanki:

1. zamieszkują w lokalu, w którym na jedną osobę przypada nie więcej niż 10 m2 powierzchni mieszkalnej, a w przypadku orzeczonej przez organ właściwy do spraw orzekania o niepełnosprawności wobec wnioskodawcy, członka jego rodziny lub osoby z nim zamieszkującej niepełnosprawności w stopniu znacznym oraz w przypadku małoletniego członka rodziny wnioskodawcy lub małoletniego zamieszkującego z wnioskodawcą legitymującego się stopniem niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub wskazaniem konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji - nie więcej niż 13 m² powierzchni mieszkalnej;

2. osiągają dochód gospodarstwa domowego, który określa się jako średni dochód miesięczny na członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających zakwalifikowanie tych osób do otrzymania lokalu i w analogicznym okresie przed podpisaniem umowy o najem do remontu nie wyższy niż 400% kwoty najniższej emerytury (tj. obecnie 6.353,76 zł), w jednoosobowym gospodarstwie domowym oraz nie wyższy niż 250% kwoty najniższej emerytury w wieloosobowym (tj. obecnie 3.971,10 zł na osobę) gospodarstwie domowym;

3. nie posiadają prawa własności do lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego;

4. nie posiadają zobowiązania finansowego z tytułu korzystania z lokalu, bezumownego zajmowania lokalu lub roszczenia regresowego wobec Gminy Sosnowiec.

 

Wymagane Dokumenty:

1. Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu do remontu (WGL 02/02).

2. Załączniki:

 • zaświadczenia o wysokości osiąganych dochodów przez osoby występujące o najem w okresie 3 miesięcy poprzedzających wystąpienie z wnioskiem;
 • zaświadczenia o warunkach mieszkaniowych współmałżonka, jeżeli zamieszkuje osobno;
 • deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego;
 • oświadczenie o stanie majątkowym;
 • oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu

3. Oświadczenie woli przyjęcia lokalu/lokali do remontu.
 

Podstawę do rozpatrywania sprawy przydzielenia lokalu do remontu przez przyszłego najemcę stanowi wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu do remontu przez przyszłego najemcę. Wnioski należy składać w Wydziale Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Sosnowcu przy ul. Mościckiego 14 (pok.115); e-mail: wgl@um.sosnowiec.pl.

Osoby, których wnioski zakwalifikowane zostały do postępowania w sprawie przydzielenia lokalu oddawanego w najem do remontu ujmowane są w wykazie zgodnie z kolejnością wynikającą z daty złożenia wniosku.

Lista lokali mieszkalnych oddawanych w najem do remontu przez przyszłego najemcę, zatwierdzona przez Prezydenta Miasta, umieszczana jest na tablicach informacyjnych i stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w siedzibie i na stronie internetowej Zarządcy, w drugi poniedziałek pierwszego miesiąca każdego kwartału.

W ciągu 14 dni od daty wywieszenia listy (tj. w terminie od dnia 09.01.2024 r. do dnia 22.01.2024 r.) osoby zainteresowane mogą dokonywać oględzin lokali po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu terminu z pracownikiem CON-u.

               W ciągu 7 dni po terminie wyznaczonym na oględziny lokali (tj. od dnia 23.01.2024 r. do dnia 29.01.2024 r.) osoby, których wnioski zakwalifikowane zostały do postępowania w sprawie przydzielenia lokalu oddawanego w najem do remontu, ujęte w wykazie zgodnie z kolejnością wynikającą z daty złożenia wniosku, mogą złożyć oświadczenie woli przyjęcia lokalu/lokali do remontu na obowiązującym druku w Wydziale Gospodarki Lokalowej (tel. 32 296-08-62, 32 296-07-85).