A A A
a a a

Lokal na kulturę - V edycja

Prezydent Miasta Sosnowca

ogłasza V edycję konkursu na najem lokali użytkowych pn. „Lokal na kulturę”.

 

 

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najemców lokali użytkowych zarządzanych przez Miejski Zakład Zasobów Lokalowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalnej, artystycznej, twórczej pod nazwą „Lokal na kulturę”.

 

 1. Termin rozpoczęcia składania ofert na najem lokali ustala się na dzień 27 czerwca 2022 roku, a zakończenia na dzień 2 września 2022 roku.

 

 1. Lista lokali przeznaczonych do V edycji konkursu „Lokal na kulturę” wraz ze stawkami najmu oraz wysokością wadium:

 

 

Lp

Adres lokalu

Pow.  użytkowa /m2/

Wyposażenie lokalu

Uwagi

Wysokość stawki czynszowej zł /m2 netto w pierwszym roku działalności

Wysokość stawki czynszowej zł /m2 netto

Wadium

1

Dietla 7a

59,54

Instalacja elektryczna, centralne ogrzewanie, instalacja wod.-kan. i wc

Budynek wspólnoty mieszkaniowej, parter.

1,00

5,50

327,47 zł

2

Głowackiego 4

63,29

Instalacja elektryczna, wod.-kan., wc

Budynek gminy, parter.

1,00

3,00

189,87 zł

3

Dęblińska 1

304,43

Instalacja elektryczna, wod.-kan., wc

Budynek gminy, parter i poziom -1. Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

1,00

2,50

761,08 zł

4

Skłodowskiej 10

106,14

Instalacja elektryczna, wod.-kan., wc

Budynek wspólnoty mieszkaniowej, parter.

1,00

5,00

530,70 zł

5

Lwowska 29b

43,03

Instalacja elektryczna, wod.-kan., wc, ogrzewanie elektryczne (piec akumulacyjny)

Budynek wspólnoty mieszkaniowej, parter.

1,00

5,50

236,67 zł

6

Targowa 15/I

44,00

Instalacja elektryczna, wod.-kan., wc

Budynek prywatny, parter, wejście od strony bramy. Budynek ujęty w gminnej ewidencji zabytków.

1,00

2,00

88,00 zł

7

Warszawska 3/14

37,24

Instalacja elektryczna, wod.-kan, ogrzewanie podłogowe, system klimatyzacyjno- wentylacyjny, wc w kompleksie socjalnym

Centrum handlowo-usługowe PASAŻ, lokal w korytarzu bocznym. W lokalu nie może być prowadzona działalność gastronomiczna.

Części wspólne lokali użytkowych otwarte są w godzinach od 6:00 do 21:00.

1,00

9,50

353,78 zł

 

 1. Miejsce składania ofert:
 1. osobiście - oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Lokal na kulturę - Nie otwierać” oraz adresem lokalu, którego oferta dotyczy, w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, Wydział Kultury i Promocji Miasta, al. Zwycięstwa 20, IV p. , pokój 503E, w godzinach pracy tj. poniedziałek 7.30-18.00, wtorek - czwartek 7.30- 15.30, piątek 7.30-13.00.
 2. pocztą – na adres Urząd Miejski w Sosnowcu, Wydział Kultury i Promocji Miasta, al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec, z adnotacją na kopercie: „Lokal na kulturę - Nie otwierać”  (decyduje data stempla pocztowego).

 

 1. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do 2 września 2022 r.

 

 1. Wizytacje lokali, które zostały włączone do konkursu, mogą odbyć się, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się przez zainteresowanych:

Lokale znajdujące się w rejonie ADM-4, tel. 32 266 32 73, to Głowackiego 4, Dęblińska 1, Targowa 15/I, Warszawska 3/11a.

Lokale znajdujące się w rejonie ADM-6, tel. 32 291 36 74, to Dietla 7a, Skłodowskiej 10, Lwowska 29b

 

 1. Wadium na dany lokal, w wysokości podanej w pkt. 2, należy wpłacić na konto PKO BP S.A.       04 1020 2313 0000 3802 0579 7990 do 2 września 2022 r.

Wadium oferenta w wysokości jednomiesięcznego czynszu (bez podatku VAT) wg stawki podanej w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt. 4 Regulaminu, który wygra konkurs zalicza się na poczet kaucji gwarancyjnej.

Wadium oferenta, którego oferta nie została przyjęta, zwraca się niezwłocznie, bez oprocentowania, po ogłoszeniu wyników konkursu.

 

 1. W przypadku uchylenia się oferenta, który wygrał konkurs, od zawarcia umowy najmu w terminie 21 dni od daty ogłoszenia wyników, wadium nie podlega zwrotowi, a wygrywającą ofertą jest oferta następna w kolejności.

 

 1. Komisja dokonuje analizy ofert w oparciu o kryteria: dorobku kulturalnego, artystycznego, twórczego uczestnika konkursu, proponowanego zakresu działalności kulturalnej, artystycznej lub twórczej, kwalifikacji zawodowych, wstępnej koncepcji zagospodarowania lokalu, interesu zbiorowego mieszkańców.

 

 1. Regulamin konkursu „Lokal na kulturę”, wzór oferty, lista lokali, formularz zgłoszeniowy i ogłoszenie dostępne są na stronie internetowej miasta www.sosnowiec.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca www.bip.sosnowiec.pl.

 

 1. Oferent ma prawo złożyć odwołanie do Prezydenta Miasta Sosnowca w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu.