A A A
a a a

Pliki

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej obowiązujący od 01.07.2022 roku (pdf)

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej w lokalach wyposażonych w indywidualne ciepłomierze obowiązujący od 01.07.2022 roku (pdf)

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w zasobach lokalowych wyposażonych w indywidualne ciepłomierze obowiązujący od 01.11.2021 r.pdf (pdf)

Regulamin korzystania oraz zasad rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków w zasobach lokalowych wyposażonych w przedpłatowy system poboru wody obowiązujący od 01.01.2022 r.pdf (pdf)

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej obowiązujący od 01.07.2020 r.pdf (pdf)

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej w zasobach lokalowych wyposażonych w indywidualne ciepłomierze obowiązujący od dnia 01.07.2020 r.pdf (pdf)

Regulamin rozliczania kosztów dostawy gazu sieciowego (pdf)

Regulamin rozliczania dostawy wody i odprowadzania ścieków obowiązuje do dnia 31.12.2018 r. (pdf)

Regulamin rozliczania dostawy wody i odprowadzania ścieków obowiązuje do dnia 31.12.2019 r. (pdf)

Regulamin rozliczania dostawy wody i odprowadzania ścieków_v6.0 obowiązujący od dnia 01.01.2020 r. (pdf)

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej (pdf)

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej w zasobach lokalowych wyposażonych w indywidualne ciepłomierze obowiązujący do dnia 30.06.2019 r. (pdf)

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej w zasobach lokalowych wyposażonych w indywidualne ciepłomierze obowiązujący od dnia 01.07.2019 r. (pdf)

Umowa na montaż wodomierzy przy bezumownym korzystaniu z lokalu (pdf)

Umowy na montaż wodomierzy (pdf)