a a a
A A A

[ZAKOŃCZONE] Wykonanie ekspertyzy budowlanej nw budynków mieszkalnych w Sosnowcu:

1. ul. 11 Listopada 21 2. ul. 11 Listopada 23 3. ul. 11 Listopada 25 4. ul. Krakowska 10 5. ul. Wojska Polskiego 82 6. ul. Wojska Polskiego 78 7. ul. Tuwima 5 8. ul. Ciepła 8 9. ul. Racławicka 1 10. ul. Floriańska 38

[ZAKOŃCZONE] Wykonanie ekspertyzy budowlanej nw budynków mieszkalnych w Sosnowcu:

1. ul. Gdańska 21 2. ul: Orląt Lwowskich 132 3. ul. Starowiejska 9a 4. ul. Mostowa 1 5. ul. Gdańska 1 6. ul. Szczecińska 1 7. ul. Szczecińska 14 8. ul. Szczecińska 15 9. ul. Szczecińska 11 10.ul. Wierzbowa 3

[ZAKOŃCZONE] Wykonanie ekspertyzy budowlanej nw budynków mieszkalnych w Sosnowcu:

1. ul. Małachowskiego 34 2. ul. Chłodna 4 3. ul. Wyszyńskiego 14 4. ul. Targowa 17 5. ul. 1-go Maja 17 6. ul. Jastrzębia 7 7. ul. Królewska 3 8. ul. Kierocińskiej 8 9. ul. Swobodna 24 10. ul. Ciasna 12

[ZAKŃCZONE] Wykonanie ekspertyzy budowlanej nw budynków mieszkalnych w Sosnowcu:

1. ul. 11 Listopada 21
2. ul. 11 Listopada 23
3. ul. 11 Listopada 25
4. ul. Krakowska 10
5. ul. Wojska Polskiego 82
6. ul. Wojska Polskiego 78
7. ul. Tuwima 5
8. ul. Ciepła 8
9. ul. Racławicka 1
10. ul. Floriańska 38

[ZAKOŃCZONE] Wykonanie ekspertyzy budowlanej nw budynków mieszkalnych w Sosnowcu:

1. ul. Gdańska 21
2. ul: Orląt Lwowskich 132
3. ul. Starowiejska 9a
4. ul. Mostowa 1
5. ul. Gdańska 1
6. ul. Szczecińska 1
7. ul. Szczecińska 14
8. ul. Szczecińska 15
9. ul. Szczecińska 11
10. ul. Wierzbowa 3

[ZAKOŃCZONE] Wykonanie ekspertyzy budowlanej nw budynków mieszkalnych w Sosnowcu:

1. ul. Małachowskiego 34
2. ul. Chłodna 4
3. ul. Wyszyńskiego 14
4. ul. Targowa 17
5. ul. 1-go Maja 17
6. ul. Jastrzębia 7
7. ul. Królewska 3
8. ul. Kierocińskiej 8
9. ul. Swobodna 24
10. ul. Ciasna 12

[ZAKOŃCZONE] Wykonywanie przeglądów technicznych urządzeń klima-wentylacyjnych zamontowanych w nw. obiektach na terenie Sosnowca:

- Śródmiejskie Centrum – Handlowo – Usługowo - Biurowe, ul. Warszawska 3 obiekty: A,B,C
- budynek FORUM, ul. Modrzejowska 32a
- budynek W.S.M., ul. Wojska Polskiego 6

[ZAKOŃCZONE] Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności

dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim (dalej: „Dokumentacja aplikacyjna PO IiŚ”) wraz z audytami energetycznymi, audytami ex-ante, dokumentacją budowalną, dokumentacją projektem instalacji CO, kosztorysami inwestorskimi oraz przedmiarami.

[ZAKOŃCZONE] Opracowanie analizy specyficznej, opracowanie analizy technicznej, finansowej, ekonomicznej wrażliwości i ryzyka,

analizy oddziaływania na środowisko, testu pomocy publicznej, zakres rzeczowo-finansowy projektu oraz poziom dofinansowania i montaż finansowy, a także wypełniony formularz wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami, dokument Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU), kosztorys wstępny dla budynków zlokalizowanych w Sosnowcu przy ulicy Warszawskiej 6 i Dęblińskiej 1/2.

[ZAKOŃCZONE] Wykonywanie konserwacji instalacji i urządzeń systemu przeciwpożarowego w n/w obiektach na terenie Sosnowca:

- Śródmiejskie Centrum-Handlowo-Usługowo-Biurowe, ul. Warszawska 3
- budynek FORUM, ul. Modrzejowska 32a

[ZAKOŃCZONE] Monitorowanie lokalnego systemu sygnalizacji pożaru w n/w obiektach na terenie Sosnowca:

Śródmiejskie Centrum – Handlowo – Usługowo–Biurowe ul. Warszawska 3, budynek FORUM ul. Modrzejowska 32a.

[22.11.2019] Wymiana wodomierzy do wody zimnej:

- 50 sztuk wodomierzy skrzydełkowych na wodomierze z nakładką radiową w budynku przy ul. 3 Maja 45a w Sosnowcu - 12 sztuk wodomierzy pojemnościowych z nakładką radiową w budynku przy ul. Sobieskiego 4 w Sosnowcu.

[24.07.2019] Wykonanie naprawy narożników z płyt granitowych przy pomniku Jana Kiepury.

Lokalizacja: Śródmiejskie Centrum Handlowo–Usługowo–Biurowe ul. Warszawska 3 w Sosnowcu.

[ZAKOŃCZONE] Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności

dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim (dalej: „Dokumentacja aplikacyjna PO IiŚ”)

[UNIEWAŻNIONE] Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności

dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim (dalej: „Dokumentacja aplikacyjna PO IiŚ”)

[UNIEWAŻNIONE] Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności, dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim (dalej: „Dokumentacja aplikacyjna PO IiŚ”)

[UNIEWAŻNIONE] Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności

dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim (dalej: „Dokumentacja aplikacyjna PO IiŚ”)

[21.02.2019] Wykonywanie przeglądów i konserwacji instalacji oraz urządzeń systemu przeciwpożarowego w n/w obiektach na terenie Sosnowca

Śródmiejskie Centrum – Handlowo – Usługowo - Biurowe, ul. Warszawska 3 budynek FORUM ul. Modrzejowska 32a

[ZAKOŃCZONE] Zakup i montaż instalacji domofonowej w budynkach przy ulicy Targowej 12, Targowej 18 i Dekerta 10 i Dekerta 14 w Sosnowcu

Zakup i montaż instalacji domofonowej w budynkach przy ulicy Targowej 12, Targowej 18 i Dekerta 10 i Dekerta 14 w Sosnowcu w ramach projektu pn.: “Rewitalizacja Centrum Miasta na cele społeczne – nadanie nowej funkcji obiektom przy ul. Modrzejowskiej i Targowej w Sosnowcu wraz z odnowieniem części wspólnych wybranych kamienic”.

[ZAKOŃCZONE] Dostawa wyposażenia budynku przy ulicy Targowej 18 Sosnowcu

Dostawa wyposażenia budynku przy ulicy Targowej 18 Sosnowcu w ramach projektu pn.: “Rewitalizacja Centrum Miasta na cele społeczne – nadanie nowej funkcji obiektom przy ul. Modrzejowskiej i Targowej w Sosnowcu wraz z odnowieniem części wspólnych wybranych kamienic”.

[27.04.2018]Dostawa wyposażenia budynku przy ulicy Modrzejowskiej 42 w Sosnowcu.

Dostawa wyposażenia budynku przy ulicy Modrzejowskiej 42 w Sosnowcu w ramach projektu pn.: “Rewitalizacja Centrum Miasta na cele społeczne – nadanie nowej funkcji obiektom przy ul. Modrzejowskiej i Targowej w Sosnowcu wraz z odnowieniem części wspólnych wybranych kamienic”.

[ZAKOŃCZONE]Dostawa wyposażenia budynku przy ulicy Modrzejowskiej 42 w Sosnowcu

Dostawa wyposażenia budynku przy ulicy Modrzejowskiej 42 w Sosnowcu w ramach projektu pn.: “Rewitalizacja Centrum Miasta na cele społeczne – nadanie nowej funkcji obiektom przy ul. Modrzejowskiej i Targowej w Sosnowcu wraz z odnowieniem części wspólnych wybranych kamienic”.

27.03.2017. Wymiana okna trójdzielnego

Wymiana okna trójdzielnego o wym: 2,15x1,55 oraz witryny o wym: 2,70x2,74 w budynku przy ul. Jagiellońska 3 – lokal użytkowy w Sosnowcu