a a a
A A A

[24.07.2019] Wykonanie naprawy narożników z płyt granitowych przy pomniku Jana Kiepury.

Lokalizacja: Śródmiejskie Centrum Handlowo–Usługowo–Biurowe ul. Warszawska 3 w Sosnowcu.

[ZAKOŃCZONE] Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności

dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim (dalej: „Dokumentacja aplikacyjna PO IiŚ”)

[UNIEWAŻNIONE] Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności

dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim (dalej: „Dokumentacja aplikacyjna PO IiŚ”)

[UNIEWAŻNIONE] Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności, dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim (dalej: „Dokumentacja aplikacyjna PO IiŚ”)

[UNIEWAŻNIONE] Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności

dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim (dalej: „Dokumentacja aplikacyjna PO IiŚ”)

[21.02.2019] Wykonywanie przeglądów i konserwacji instalacji oraz urządzeń systemu przeciwpożarowego w n/w obiektach na terenie Sosnowca

Śródmiejskie Centrum – Handlowo – Usługowo - Biurowe, ul. Warszawska 3 budynek FORUM ul. Modrzejowska 32a

[ZAKOŃCZONE] Zakup i montaż instalacji domofonowej w budynkach przy ulicy Targowej 12, Targowej 18 i Dekerta 10 i Dekerta 14 w Sosnowcu

Zakup i montaż instalacji domofonowej w budynkach przy ulicy Targowej 12, Targowej 18 i Dekerta 10 i Dekerta 14 w Sosnowcu w ramach projektu pn.: “Rewitalizacja Centrum Miasta na cele społeczne – nadanie nowej funkcji obiektom przy ul. Modrzejowskiej i Targowej w Sosnowcu wraz z odnowieniem części wspólnych wybranych kamienic”.

[ZAKOŃCZONE] Dostawa wyposażenia budynku przy ulicy Targowej 18 Sosnowcu

Dostawa wyposażenia budynku przy ulicy Targowej 18 Sosnowcu w ramach projektu pn.: “Rewitalizacja Centrum Miasta na cele społeczne – nadanie nowej funkcji obiektom przy ul. Modrzejowskiej i Targowej w Sosnowcu wraz z odnowieniem części wspólnych wybranych kamienic”.

[27.04.2018]Dostawa wyposażenia budynku przy ulicy Modrzejowskiej 42 w Sosnowcu.

Dostawa wyposażenia budynku przy ulicy Modrzejowskiej 42 w Sosnowcu w ramach projektu pn.: “Rewitalizacja Centrum Miasta na cele społeczne – nadanie nowej funkcji obiektom przy ul. Modrzejowskiej i Targowej w Sosnowcu wraz z odnowieniem części wspólnych wybranych kamienic”.

[ZAKOŃCZONE]Dostawa wyposażenia budynku przy ulicy Modrzejowskiej 42 w Sosnowcu

Dostawa wyposażenia budynku przy ulicy Modrzejowskiej 42 w Sosnowcu w ramach projektu pn.: “Rewitalizacja Centrum Miasta na cele społeczne – nadanie nowej funkcji obiektom przy ul. Modrzejowskiej i Targowej w Sosnowcu wraz z odnowieniem części wspólnych wybranych kamienic”.

27.03.2017. Wymiana okna trójdzielnego

Wymiana okna trójdzielnego o wym: 2,15x1,55 oraz witryny o wym: 2,70x2,74 w budynku przy ul. Jagiellońska 3 – lokal użytkowy w Sosnowcu