a a a
A A A

Faktury elektroniczneInformujemy,  iż najemcy lokali użytkowych, garaży/box-ów mogą otrzymywać faktury, korekty faktur oraz  ich duplikaty w formie elektronicznej. Zainteresowane podmioty prosimy o wypełnienie formularza Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną i dostarczenie oświadczenia w formie papierowej  do zarządu lub administracji terenowej MZZL.

 
W załączeniu formularz Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną.