A A A
a a a

Termomodernizacja sześciu budynków przy ulicy Naftowej w Sosnowcu zakończonaMiejski Zakład Zasobów Lokalowych informuje o zakończeniu kolejnego etapu projektu współfinansowanego z dostępnych w ramach POIiŚ na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim pn. „Termomodernizacja sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Naftowej 2, 23, 23/I, 25, 25/I i 27 w Sosnowcu”. W okresie od kwietnia 2019 do grudnia 2020 roku przeprowadzono kompletną termomodernizację sześciu budynków przy ulicy Naftowej w Sosnowcu znajdujących się w zasobach Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych. W br. wszystkie budynki zostaną podłączone do sieci miejskiej centralnego ogrzewania.