a a a
A A A

OBNIŻKI DOCHODOWE udziela się na wniosek najemcy i oblicza się je w stosunku do wysokości średniego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku o obniżkę czynszu w odniesieniu do najniższej emerytury, która od dnia 01.03.2020 r. wynosi 1 200,00 zł.
Obniżki udziela się najemcy na okres 12 miesięcy.
W przypadku, gdy utrzymujący się niski dochód gospodarstwa domowego to uzasadnia, na wniosek najemcy, można udzielać obniżek czynszu na kolejne okresy dwunastomiesięczne. Najemca ubiegający się o obniżkę czynszu obowiązany jest przedstawić deklarację o wysokości dochodów wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego.

Obniżka dochodowa nie dotyczy lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych oraz czynszu ustalonego w drodze przetargu z czynszem wolnym.

Wartość dochodu na osobę

Wysokość obniżki dochodowej

gospodarstwo jednoosobowe

gospodarstwo wieloosobowe

Poniżej 1 800,00 zł

Poniżej 1 200,00 zł

30,00%

1 800,00 zł – 2 100,00 zł

1 200,00 zł – 1 500,00 zł

20,00%

2 100,00 zł – 2 400,00 zł

1 500,00 zł – 1 800,00 zł

10,00%


Obniżki dochodowe są udzielane zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sosnowca Nr 347 z dnia 15 maja 2018r. w sprawie stosowania obniżek czynszu najmu lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób Gminy Sosnowiec.


Od dnia 21.02.2018r. nie stosuje się obniżki dochodowej w przypadku przekroczenia powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego na osobę, tj:


Podstawa prawna: rozdział 4 pkt. 4.2 Uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu Nr 806/LVIII/2018 z dnia 30.01.2018 r. w sprawie wieloletniego gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sosnowiec w latach 2018-2022.