A A A
a a a

Aktualności

Nabycie na własność lokali mieszkalnych i lokali użytkowych

Zgodnie z Uchwałą nr 765/XLIV/2021 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 15 lipca 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sosnowiec w latach 2021 - 2026, istnieje możliwość nabycia na własność lokali mieszkalnych. Najemcy zainteresowani wykupem wynajętego lokalu winni złożyć stosowny wniosek w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.