a a a
A A A

Biuro Czynszów i Rozliczeń

Kierownik Biura - Małgorzata Ciechowska

tel. 32 290-18-57
e-mail: gc.czynsze@mzzl.pl

 

Do zadań Biura Czynszów i Rozliczeń należy:

  • prowadzenie ewidencji szczegółowej naliczeń i wpłat z tytułu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży oraz jej korygowanie,
  • prowadzenie ewidencji szczegółowej należności objętych formami pomocy w spłacie zadłużenia oraz dochodzonych na drodze postępowania sądowego i egzekucyjnego,
  • kompleksowe rozliczanie zużycia mediów, w tym sporządzanie rozliczeń kosztowych,
  • współpraca z podmiotami zewnętrznymi w zakresie wykonania przez nie rozliczeń mediów,
  • kompleksowa obsługa spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi,
  • rozpatrywanie wniosków o udzielenie obniżek dochodowych,
  • inwentaryzacja sald najemców lokali użytkowych i garaży w drodze potwierdzenia salda,
  • inwentaryzacja sald najemców lokali mieszkalnych w drodze weryfikacji,
  • sporządzanie regulaminów rozliczania mediów dla budynków gminnych i prywatnych, dostosowywanie ich do obowiązujących norm prawnych oraz przygotowywanie propozycji zmian,
  • prowadzenie ewidencji szczegółowej opłat z tytułu własności lokali we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez Zakład.