a a a
A A A

Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej i standaryzacji procesów

 

Ireneusz Dronia

tel. 32 290-18-47

e-mail: i.dronia@mzzl.pl

 

Do obowiązków pracownika zatrudnionego na ww. stanowisku należy:

  • opracowanie, w porozumieniu z Dyrektorem Zakładu, planu kontroli wewnętrznej na dany rok,

  • przeprowadzanie kontroli planowych, doraźnych i sprawdzających,

  • monitorowanie przeprowadzanych działań korygujących i doskonalących wynikających z zaleceń pokontrolnych,

  • analiza zgodności funkcjonujących procedur i przepisów wewnętrznych w świetle obowiązujących regulacji prawnych,

  • pełnienie funkcji doradczych dot. opracowania nowych i modyfikowania istniejących dokumentów zarządczych,

  • koordynowanie spraw związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej w Zakładzie,

  • prowadzenie działań związanych ze standaryzacją i doskonaleniem procesów.