a a a
A A A

Stanowisko ds. kontaktów z instytucjami zewnętrznymi

 

Adam Gołąbek

tel. 32 290-18-49

e-mail: a.golabek@mzzl.pl

 

Do obowiązków pracownika zatrudnionego na ww. stanowisku należy:

  • współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie działalności Zakładu,

  • kontakt z mediami oraz realizacja polityki informacyjnej Zakładu,

  • redakcja strony internetowej Zakładu,

  • redakcja biuletynu informacyjnego,

  • tworzenie dokumentacji fotograficznej Zakładu,

  • analiza możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych (środki pozyskiwane z dotacji UE),

  • koordynowanie i tworzenie wniosków o dofinansowanie w zakresie merytorycznym i formalnym,

  • nadzór nad prawidłową realizacją wniosków o dofinansowanie.