a a a
A A A

Biuro Najmów Lokali

tel. 32 290-18-37
e-mail: biuro.najmow@mzzl.pl

 

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek
wtorek - czwartek
piątek

7.00 - 17.00
7.00 - 13.00
nie obsługuje interesantów

Do zadań Biura należy:
 

a. w zakresie lokali mieszkalnych:

  • realizacja spraw związanych z wnioskami o zamianę lokali komunalnych w ramach mieszkaniowego zasobu Gminy Sosnowiec, wnioskami o ustalenie uprawnień do wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po śmierci lub wyprowadzeniu się głównego najemcy oraz prowadzenie banku zamian lokali mieszkalnych,

  • organizowanie i uczestnictwo w posiedzeniach Społecznej Komisji Mieszkaniowej, przygotowywanie projektów list osób uprawnionych do zamiany lokali mieszkalnych oraz uprawnionych do wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego,

  • przydzielanie lokali komunalnych osobom uprawnionym do najmu przez Prezydenta Miasta Sosnowca,

  • przydzielanie lokali socjalnych na realizację wyroków sądowych o eksmisję z prawem do lokalu socjalnego oraz pomieszczeń tymczasowych na realizacje wyroków sądowych o eksmisję bez prawa do lokalu socjalnego, monitorowanie i przedłużanie umów najmu zawartych na czas określony,

  • przeprowadzanie przetargów na wynajem lokali mieszkalnych z czynszem wolnym, zgodnie z obowiązującym regulaminem stanowiącym załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Sosnowca,

  • prowadzenie bieżącej analizy pustostanów pod kątem efektywnego wykorzystania mieszkaniowego zasobu Gminy Sosnowiec;

b. w zakresie lokali użytkowych:

  • kompleksowe prowadzenie spraw związanych z najmem lokali użytkowych, garaży i powierzchni reklamowych znajdujących się w budynkach stanowiących własność Gminy Sosnowiec, we Wspólnotach Mieszkaniowych oraz budynkach prywatnych będących w zarządzie Zakładu,

  • przeprowadzanie przetargów na wynajem lokali użytkowych i garaży, zgodnie z obowiązującym regulaminem stanowiącym załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Sosnowca,

  • analizowanie rynku lokali użytkowych i powierzchni reklamowych na terenie Gminy Sosnowiec oraz miast ościennych w zakresie popytu, struktury potencjalnych najemców, wysokości stawek czynszowych itp.,

  • poszukiwanie podmiotów do najmu lokali użytkowych, garaży i powierzchni reklamowych, prowadzenie negocjacji warunków umowy, w tym wysokości stawki czynszowej oraz przygotowywanie umów najmu i sprawowanie kontroli nad realizacją warunków w nich zawartych.