a a a
A A A

Wyniki przetargu przeprowadzonego w dniu 24 kwietnia 2018 r., na wynajem lokali użytkowych i garaży

Zobacz ten artykuł w BIPSosnowiec, dn. 25.04.2018 r.

 

 

 

W Y N I K I P R Z E T A R G U

 

przeprowadzonego w dniu 24 kwietnia 2018 r., na wynajem

lokali użytkowych i garaży

 

 

 

Informuję, iż nie wpłynęła żadna oferta na wynajem lokali użytkowych i garaży.

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji