a a a
A A A

Wyniki przetargu przeprowadzonego w dniu 12 lutego 2020 r., na wynajem lokali użytkowych i garaży

Zobacz ten artykuł w BIPSosnowiec, dn. 13.02.2020 r.

 

 

 

 

W Y N I K I  P R Z E T A R G U

 

przeprowadzonego w dniu 12 lutego 2020 r., na wynajem

lokali użytkowych i garaży

 

 

 

 

Informuję, iż Komisja Przetargowa nie przyjęła żadnej oferty.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji