a a a
A A A

Wyniki przetargu przeprowadzonego w dniu 02 czerwca 2020 r., na wynajem lokali użytkowych i garaży

Zobacz ten artykuł w BIPSosnowiec, dn. 3.06.2020 r.

 

 

 

W Y N I K I P R Z E T A R G U

 

przeprowadzonego w dniu 2 czerwca 2020 r., na wynajem

lokali użytkowych i garaży

 

 

 

 

Informuję, iż Komisja Przetargowa nie przyjęła żadnej oferty.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Komisji