A A A
a a a

Windykacja

DZIAŁ WINDYKACJI NALEŻNOŚCI

tel. 32 290 18 28
tel. 32 290 18 78
tel. 32 290 18 74

e-mail: windykacja@mzzl.pl

Zastępca Dyrektora ds. windykacji - Szczepan Helbin

Licencjonowany Zarządca
Licencja zawodowa nr 21964

 

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek 7:00 - 17:00
wtorek - czwartek 7:00 - 15:00
piątek - 7.00 - 13.00

 

Do zadań Działu Windykacji Należności należy:

  • kompleksowe prowadzenie windykacji lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży oraz pozostałej sprzedaży,
  • udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych,
  • prowadzenie spraw związanych z realizacją programów pomocowych określonych w przepisach prawa miejscowego,
  • przygotowanie wniosków o skierowanie sprawy o zapłatę i eksmisję na drogę postępowania sądowego,
  • poszukiwanie spadkobierców zmarłych dłużników i odzyskiwanie tzw. długów spadkowych,
  • prowadzenie rejestrów spraw sądowych o zapłatę i eksmisję oraz ewidencjonowanie korespondencji sądowo – egzekucyjnej.

 

Czynności windykacyjne prowadzone są zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 172, ze zmianami).

 

Wypowiedzenie umowy najmu

Zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 172, ze zmianami) wynajmujący może wypowiedzieć stosunek najmu z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, jeżeli lokator pozostaje w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu za co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.

 

Odpowiedzialność za zapłatę czynszu i innych należnych opłat

Zgodnie z art. 688 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 1360, ze zmianami) za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie. Odpowiedzialność osób, o których mowa powyżej, ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania.

 

KALKULATOR ODSETEK USTAWOWYCH