a a a
A A A

Windykacja

BIURO DS. WINDYKACJI PRZEDSĄDOWEJ

tel. 32 290-18-28
tel. 32 290-18-78
tel. 32 290-18-74

e-mail: windykacja@mzzl.pl

 

Kierownik Biura - Szczepan Helbin

Licencjonowany Zarządca
Licencja zawodowa Nr 21964

 

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek 700 - 1700
wtorek - czwartek 700 - 1300
piątek - nie obsługuje interesantów

 

Do zadań Biura ds. Windykacji Przedsądowej należy:

  • kompleksowe prowadzenie windykacji lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży oraz pozostałej sprzedaży,

  • udzielanie ulg w spłacie należności pieniężnych,

  • prowadzenie spraw związanych z realizacją programów pomocowych określonych w przepisach prawa miejscowego,

  • przygotowanie wniosków o skierowanie sprawy o zapłatę i eksmisję na drogę postępowania sądowego,

  • przekazywanie informacji o dłużnikach do właściwego rejestru Biura Informacji Gospodarczej,

  • poszukiwanie spadkobierców zmarłych dłużników i odzyskiwanie tzw. długów spadkowych,

  • realizacja ustaleń Zespołu Mediacyjnego Zakładu w powyższym zakresie,

  • wyznaczanie kolejności przydzielania dłużnikom gminy Sosnowiec lokali socjalnych na realizację wyroków sądowych o eksmisję z prawem do lokalu socjalnego oraz pomieszczeń tymczasowych na realizację wyroków sądowych o eksmisję bez prawa do lokalu socjalnego,

  • informowanie Biura Czynszów i Rozliczeń Mediów o zakończonych postępowaniach celem aktualizacji kont najemców,

  • prowadzenie rejestrów spraw sądowych o zapłatę i eksmisję oraz ewidencjonowanie korespondencji sądowo – egzekucyjnej.

 

Czynności windykacyjne prowadzone są zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego(tekst jednolity – Dz. U. z 2014 r., poz. 150, z późniejszymi zmianami).

 

Wypowiedzenie umowy najmu

Zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2014 r., poz. 150, z późniejszymi zmianami) wynajmujący może wypowiedzieć stosunek najmu z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, jeżeli lokator pozostaje w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu za co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.

 

Odpowiedzialność za zapłatę czynszu i innych należnych opłat

Zgodnie z art. 688 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity – Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późniejszymi zmianami) za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie.

Odpowiedzialność osób, o których mowa powyżej, ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania.

 

KALKULATOR ODSETEK USTAWOWYCH