a a a
A A A

Biuro Eksploatacji i Obsługi Wspólnot

Kierownik Biura - Małgorzata Mróz

Licencjonowany Zarządca
Licencja zawodowa Nr 19529

tel. 32 290-18-29
tel. 32 290-18-42
tel. 32 290-18-40
e-mail: eksploatacja@mzzl.pl

 

 

Do zadań Biura należy zapewnienie właściwej eksploatacji nieruchomości będących w zarządzie Zakładu oraz obsługi wspólnot mieszkaniowych, w szczególności:

 1. w zakresie eksploatacji nieruchomości:

 • koordynacja akcji sanitarno-porządkowych, zimowych, wiosennych i deratyzacyjnych,

 • kompleksowa obsługa w zakresie umów na dostawę mediów komunalnych do zarządzanych budynków,

 • prowadzenie spraw związanych z wycinką, prześwietlaniem drzew i zakupem materiału szkółkarskiego,

 • gospodarka odpadami,

 • prowadzenie ewidencji nieruchomości,

 • kompleksowa obsługa w zakresie przejmowania i przekazywania nieruchomości, w tym organizacja i uczestnictwo w komisjach przejmujących budynki oraz powołanych na okoliczność zwrotu nieruchomości prywatnych,

 • przygotowanie dokumentacji związanej z regulacją stanu prawnego nieruchomości,

 • prowadzenie ewidencji działek obsługiwanych przez Zakład,

 • kompleksowa obsługa w zakresie ubezpieczenia mienia Zakładu,

 • przeprowadzanie i uczestniczenie w wizjach, zgodnie z potrzebami przy współpracy z innymi komórkami,

 • organizacja ochrony wskazanych obiektów będących z zarządzie Zakładu.

 1. w zakresie obsługi wspólnot mieszkaniowych:

 • prowadzenie ewidencji zarządców wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina jest współwłaścicielem, lokali stanowiących własność Gminy Sosnowiec oraz lokali wykupionych,

 • koordynacja spraw związanych z udziałem Gminy Sosnowiec (jako właściciela) w budynkach wspólnot mieszkaniowych,

 • kontrola realizacji uchwał właścicieli,

 • koordynacja czynności wykonywanych przez pełnomocników Gminy Sosnowiec w zakresie reprezentacji na zebraniach wspólnot oraz składania oświadczeń woli w sprawach zobowiązań finansowych Gminy w stosunku do nieruchomości wspólnych,

 • kontrola merytoryczna dokumentów księgowych dotyczących wspólnot mieszkaniowych,

 • prowadzenie ewidencji kosztów zarządu, funduszu remontowego, wysokości i ilości zaliczek na media, zgodnie z uchwałami wspólnot mieszkaniowych,

 • kontrola merytoryczna rozliczeń mediów.