a a a
A A A

Biuro Windykacji Przedsądowej

tel. 32 290-18-31

 

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek
wtorek - czwartek
piątek

7.00 - 17.00
7.00 - 13.00
nie obsługuje interesantów

 

 

Do zadań Biura należy

 • kompleksowe prowadzenie windykacji lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży oraz pozostałej sprzedaży,

 • przygotowywanie propozycji dotyczących udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych,

 • prowadzenie spraw związanych z realizacją programów pomocowych określonych w przepisach prawa miejscowego,

 • przygotowanie wniosków o skierowanie sprawy o zapłatę i eksmisję na drogę postępowania sądowego,

 • przekazywanie informacji o dłużnikach do właściwego rejestru Biura Informacji Gospodarczej,

 • poszukiwanie spadkobierców zmarłych dłużników i odzyskiwanie tzw. długów spadkowych,

 • realizacja ustaleń Zespołu Mediacyjnego Zakładu,

 • wyznaczanie kolejności przydzielania dłużnikom Gminy Sosnowiec lokali socjalnych na realizację wyroków sądowych o eksmisję z prawem do lokalu socjalnego oraz pomieszczeń tymczasowych na realizacje wyroków sądowych o eksmisję bez prawa do lokalu socjalnego,

 • informowanie właściwych komórek organizacyjnych Zakładu o zakończonych postępowaniach celem aktualizacji kont lokatorów,

 • prowadzenie rejestrów spraw sądowych o zapłatę i eksmisję oraz ewidencjonowanie korespondencji sądowo-egzekucyjnej,

 • prowadzenie windykacji terenowej.