a a a
A A A

Biuro Nadzoru i Utrzymania Technicznego

Kierownik Biura - Marek Natkaniec

tel. 32 290-18-55
e-mail: m.natkaniec@mzzl.pl

 

Do zadań Biura należy nadzór techniczny budynków będących w zarządzie Zakładu oraz utrzymanie techniczne obiektów komercyjnych, w szczególności:

 1. w zakresie nadzoru technicznego:

 • opracowywanie lub zlecanie wykonania dokumentacji dot. remontów i inwestycji,

 • opracowywanie dokumentacji kosztorysowej (kosztorysy inwestorskie),

 • występowanie o warunki techniczne przyłączenia gazu, energii elektrycznej i cieplnej, kanalizacji,

 • wydawanie warunków technicznych, opiniowanie i wydawanie zezwoleń na wejście na administrowany teren podmiotom zewnętrznym,

 • nadzór nad stanem technicznym budynków i instalacji,

 • nadzór i organizacja okresowych technicznych przeglądów budynków,

 • nadzór nad procesem budowlanym zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • uczestnictwo w wizjach lokalnych,

 • planowanie, realizacja i kontrola zakupów inwestycyjnych, rozliczanie materiałów powierzonych i pochodzących z odzysku,

 • realizacja remontów i konserwacji w zakresie robót ogólnobudowlanych;

 1. w zakresie utrzymania technicznego obiektów komercyjnych:

 • planowanie, organizowanie, wykonywanie i kontrolowanie realizacji zadań związanych z utrzymaniem w sprawności technicznej urządzeń, systemów i instalacji specjalistycznych w obiektach komercyjnych,

 • nadzorowanie realizacji zleceń oraz umów na roboty remontowe i inwestycyjne instalacji i urządzeń,

 • kontrola realizacji umów w zakresie utrzymania technicznego systemów urządzeń i instalacji w obiektach komercyjnych,

 • realizacja zadań prewencyjnego utrzymania ruchu dla instalacji, systemów i urządzeń,

 • analiza oraz rozwiązywanie problemów dotyczących sytuacji awaryjnych,

 • nadzór nad bezpieczeństwem obiektów w zakresie monitorowania i transmisji sygnałów pożarowych.