a a a
A A A

Pogotowie techniczne

MZZL ZB w Sosnowcu informuje, że pogotowie techniczne usuwa awarie elektryczne, wod-kan, gazowe, centralnego ogrzewania w zasobach administrowanych przez nasz Zakład.
Telefon komórkowy:

kom. 508 131 446

Działa w godzinach popołudniowych i nocnych (po godzinach pracy ADM-u) i 24 godziny na dobę w dni wolne od pracy. Przyjmuje telefonicznie zgłoszenia awarii w budynkach i na terenach administrowanych przez MZZL i realizuje je w kolejności wyznaczonej przez dyspozytora odbierającego zgłoszenie. Każde zgłoszenie oraz jego wykonanie odnotowywane jest w książce dyżuru.