A A A
a a a

Regulamin utrzymania porządku i czystości w nieruchomościach stanowiących mieszkaniowy zasób gminy oraz innych lokali zarządzanych przez Miejski Zakład Zasobów Lokalowych na terenie miasta Sosnowca (pdf).