a a a
A A A

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sosnowcu dla właścicieli zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z potencjalnym zagrożeniem po okresie zimowo-wiosennym.