a a a
A A A

MZZL ZB realizując obowiązki z zakresu obronności cywilnej prezentuje INFORMATOR O POWSZECHNEJ SAMOOBRONIE LUDNOŚCI przygotowany przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Sosnowca.