A A A
a a a

MZZL ZB realizując obowiązki z zakresu obronności cywilnej prezentuje INFORMATOR O POWSZECHNEJ SAMOOBRONIE LUDNOŚCI przygotowany przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Sosnowca.