A A A
a a a

Wyniki przetargu przeprowadzonego na sprzedaż wierzytelności z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych i użytkowychDecyzją Dyrektora Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu przetarg na „Sprzedaż wierzytelności z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych i użytkowych” został rozstrzygnięty. Wpłynęła jedna oferta, która spełniła wymogi formalne i przekroczyła minimalną cenę sprzedaży wierzytelności.