A A A
a a a

Wyniki przetargu przeprowadzonego na sprzedaż wierzytelności z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych i użytkowychDecyzją Dyrektora Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych w Sosnowcu przetarg na „Sprzedaż wierzytelności z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych i użytkowych” został unieważniony, albowiem wpłynęła tylko jedna oferta, która nie przekroczyła minimalnej ceny sprzedaży wierzytelności.