A A A
a a a

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu ogłasza przetarg na „Sprzedaż wierzytelności z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych i użytkowych”Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu przetargu oraz sposobu składania ofert znajdują się w poniższych plikach do pobrania.