A A A
a a a

OBNIŻKI DOCHODOWE udziela się na wniosek najemcy, oblicza się je w stosunku do wysokości średniego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku o obniżkę czynszu w odniesieniu do najniższej emerytury, która od 01.03.2024 r. wynosi 1 780,96 zł.

W przypadku, gdy utrzymujący się niski dochód gospodarstwa domowego to uzasadnia, na wniosek najemcy, można udzielać obniżek czynszu na kolejne okresy dwunastomiesięczne. Najemca ubiegający się o obniżkę czynszu obowiązany jest przedstawić deklarację o wysokości dochodów wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego.

Obniżka dochodowa nie dotyczy lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych oraz czynszu ustalonego
w drodze przetargu z czynszem wolnym.

 

Wartość dochodu na osobę

Wysokość obniżki

dochodowej

gospodarstwo jednoosobowe

gospodarstwo wieloosobowe

Poniżej 2 671,44 zł

Poniżej 1 780,96 zł

30%

2 671,44 zł – 3 116,68 zł

1 780,96 zł – 2 226,20 zł

20%

3 116,68 zł – 3 561,92 zł

2 226,20 zł – 2 671,44 zł

10%

 

Obniżki dochodowe są udzielane zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sosnowca Nr 706
z 22 grudnia 2022 r. w sprawie stosowania obniżek czynszu najmu lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób Gminy Sosnowiec.

Od 21.02.2018 r. nie stosuje się obniżki dochodowej w przypadku przekroczenia powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego na osobę, tj:

Powierzchnia

lokalu

mieszkalnego (m2)

Liczba

osób

35

1

40

2

45

3

55

4

65

5

70

6

 

Podstawa prawna: rozdział 4 pkt. 4.2 Uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu
Nr 765/XLIV/2021 z 15.07.2021 r. w sprawie wieloletniego gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sosnowiec w latach 2021-2026.