a a a
A A A

Nabycie na własność lokali mieszkalnych


Zgodnie z Uchwałą nr 788/LVII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie przyjęcia „Polityki mieszkaniowej Gminy Sosnowiec na lata 2010-2020”, istnieje możliwość nabycia na własność lokali mieszkalnych. Najemcy zainteresowani wykupem wynajętego lokalu winni złożyć stosowny wniosek w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.


INFORMACJA
dla osób starających się o wykup mieszkania komunalnego

 

Informujemy, iż zgodnie z decyzją Kolegium Kierownictwa Urzędu Miejskiego w Sosnowcu wniosek o wykup mieszkania komunalnego może być rozpatrzony pozytywnie, w przypadku, gdy najemca nie pobierał dodatku mieszkaniowego na 2 lata przed złożeniem wniosku.

Jeśli najemca korzysta z dodatku mieszkaniowego informacja nie będzie wydawana, a składanie wniosku o wykup mieszkania komunalnego jest bezprzedmiotowe.

Jeśli w chwili złożenia wniosku dodatek mieszkaniowy jest pobierany, wówczas wnioskodawca powinien z niego zrezygnować, aby wniosek o wykup mieszkania mógł być pozytywnie rozpatrzony po upływie 2 lat.

 

Nabycie na własność lokali użytkowych

Zgodnie z Uchwałą Nr 296/XXI/04 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 lutego  2004r. w sprawie określania zasad gospodarowania komunalnymi nieruchomościami gruntowymi stanowiącymi zasób Gminy, istnieje możliwość nabycia na własność lokali użytkowych.
Najemcy zainteresowani wykupem wynajętego lokalu winni złożyć stosowny wniosek w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.