a a a
A A A

[ZAKOŃCZONE] Przeprowadzenie zabiegów sanitarnych lokalu przy ul. 11 Listopada 23/2 w Sosnowcu po zgonie wraz z usunięciem płynów organicznych, oraz opróżnienie lokalu z zalegających rzeczySosnowiec 8.02.2019 r.

 

 

 

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8).


 

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia ofert w sprawie wykonania zamówienia:


 

1

Nazwa zamówienia:

 

Przeprowadzenie zabiegów sanitarnych lokalu przy ul. 11 Listopada 23/2 w Sosnowcu po zgonie wraz z usunięciem płynów organicznych, oraz opróżnienie lokalu z zalegających rzeczy

2

Oferty cenowe należy składać za pośrednictwem:

 

 

- poczty elektronicznej na adres:

mzzl@mzzl.pl

 

TAK

- w zamkniętych kopertach w siedzibie

MZZL przy ulicy Partyzantów 10a w

Sosnowcu, kancelaria – pokój nr 4.

NIE

3

 

Oferty należy złożyć w terminie do:

Data 15.02.2019 r.

Godzina 12:00

4

Osobą do bezpośredniego kontaktu

z Wykonawcami jest:

Paweł Drygała - Specjalista ds. administracyjno- technicznych ADM-7 MZZL, tel.: 505-755-893

5

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zadania w zakresie:

- najniższa cena brutto

TAK

- gwarancja jakości - minimum: .....xxx......... miesiące

NIE

- inne: …................xxxx...................

NIE

6

Termin wykonania zamówienia:

 

28.02.2019 r.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego rozpoznania cenowego na każdym etapie jego przeprowadzania, bez podania przyczyny.

 

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

 

Załączniki:

1. formularz ofertowy

 

Sosnowiec 20.03.2019r

 

Uprzejmie informujemy, że na zaproszenie do zgłoszenia oferty pn: Przeprowadzenie zabiegów sanitarnych lokalu przy ul. 11 Listopada 23/2 w Sosnowcu po zgonie wraz z usunięciem płynów organicznych, oraz opróżnienie lokalu z zalegających rzeczy z dnia 08.02.2019 r. wpłynęły 2 oferty, oferta firmy P.U.H. Deratyzator Marek Mazur była najkorzystniejsza cenowo.