a a a
A A A

[ZAKOŃCZONE] Wykonanie montażu nawiewników okiennych ciśnieniowych w lokalach mieszkalnych w budynkach należących do Gminy SosnowiecSosnowiec, dnia 10.02.2017r.

 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

 

MZZL w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia oferty w sprawie wykonania zamówienia: „Wykonanie montażu nawiewników okiennych ciśnieniowych w lokalach mieszkalnych w budynkach należących do Gminy Sosnowiec”

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art.4 pkt 8).

 

Oferty cenowe należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

e.grzelak@mzzl.pl do dnia 16.02.2017r do godziny 15.00

 

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zadania tj. najniższa cena.

 

Sosnowiec, dnia 2.03.2018r

 

Uprzejmie informujemy, że na zaproszenie do zgłoszenia oferty pn: Wykonanie montażu nawiewników okiennych z regulacją automatyczną w lokalach mieszkalnych w budynkach należących do Gminy Sosnowiec.

…............................................................................................................................................................

wpłynęły trzy oferty

Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Wielobranzowe VITRO-MONT z siedzibą w Temczynku