a a a
A A A

[ZAKOŃCZONE] Dostawa wyposażenia na potrzeby utworzenia mieszkania chronionego dla 7 osób w Sosnowcu przy ul. Przejazd 1Sosnowiec 4.12.2018 r.

 

 

 

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. z poźn. zm. - Prawo zamówień publicznych - (art. 4 pkt 8).

 

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia ofert w sprawie wykonania zamówienia:

1

Nazwa zamówienia:

 

Dostawa wyposażenia na potrzeby utworzenia mieszkania chronionego dla 7 osób w Sosnowcu przy ul. Przejazd 1

2

Oferty cenowe należy składać za pośrednictwem:

 

 

- poczty elektronicznej na adres:

mzzl@mzzl.pl

TAK

- w zamkniętych kopertach w siedzibie

MZZL przy ulicy Partyzantów 10a w

Sosnowcu, kancelaria – pokój nr 4.

NIE

3

 

Oferty należy złożyć w terminie do:

Data 11.12.2018 r.

Godzina 15.00

4

Osobą do bezpośredniego kontaktu

z Wykonawcami jest:

Maciej Urbańczyk (32) 290 18 71

5

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zadania w zakresie:

- najniższa cena brutto

TAK

- gwarancja jakości

NIE

- inne: termin

NIE

6

Termin wykonania zamówienia:

 

24.12.2018 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego rozpoznania cenowego na każdym etapie jego przeprowadzania, bez podania przyczyny.

 

Ofertę stanowi wypełniona tabela przesłana przez Wykonawcę drogą elektroniczną na adres e-mail: mzzl@mzzl.pl

 

Wykonawcy mogą składać oferty na wszystkie części lub tylko na dowolnie wybrane części.

 

Oferty złożone po w/w terminie oraz z niewypełnionymi wszystkim rubrykami tabeli dotyczącej danej części zamówienia, nie będą rozpatrywane.

 

Zamawiający wymaga gwarancji jakości na dostarczone wyposażenie minimum 12 miesięcy.

Załączniki:

  1. Tabela część I - Meble

  2. Tabela część II - Meble na wymiar z wyposażeniem

  3. Tabela część III - AGD i pozostałe wyposażenie

  4. Tabela część IV - Oświetlenie

  5. Tabela część V - Łazienka - biały montaż

  6. Szkic poglądowy do części II - aneks kuchenny

 

Sosnowiec, 11.01.2019r.

 

cz_I_ Meble – Wpłynęły 3 oferty. Wybrano ofertę firmy KJMK Meble Sp. z o.o. z siedzibą w 40-859 Katowice, ul. Gliwicka 189.
cz_II_Meble na wymiar wraz z wyposażeniem – Wpłynęły 2 oferty. Wybrano ofertę firmy KJMK Meble Sp. z o.o. z siedzibą w 40-859 Katowice, ul Gliwicka 189. 
cz_III_AGD i pozostałe wyposażenie – Wpłynęły 4 oferty. Wybrano ofertę firmy Victores Prawo i Zamówienia Publiczne Kamil Kwiatosiński z siedzibą w Skrzynno 102, 98 311 Ostrówek.
cz_IV_ Oświetlenie – Wpłynęły 3 oferty. Wybrano ofertę firmy Promyk S.C. Wanda Kruszyna, Jolanta Zimna z siedzibą w 41 - 200 Sosnowiec, ul. Dęblińska 11.
cz_V_Łazienka i biały montaż – Wybrano ofertę firmy Promyk S.C. Wanda Kruszyna, Jolanta Zimna z siedzibą w 41 - 200 Sosnowiec, ul. Dęblińska 11.