a a a
A A A

9.02.2017. Montaż 1 szt. drzwi wejściowych do lokalu przy ul. Robotniczej 1/23 w SosnowcuSosnowiec 09.02.2017r.

 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

 

MZZL w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia oferty w sprawie wykonania zamówienia: „Montaż 1 szt. drzwi wejściowych do lokalu przy ul. Robotniczej 1/23 w Sosnowcu

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art.4 pkt 8).

 

Oferty cenowe należy wysłać drogą elektroniczną do dnia 17.02.2017r. na adres m.bogus@mzzl.pl. W sprawie pytań proszę o kontakt na adres m.bogus@mzzl.pl bądź telefoniczny 322901850.

 

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje min 36 miesięcy gwarancji oraz najniższą cenę.