a a a
A A A

[ZAKOŃCZONE]Usługa opróżnienia 23 pustostanów znajdujących się na terenie miasta Sosnowca oraz utylizacja wszystkich odpadów w nich się znajdującychSosnowiec, 24.04.2018 r.

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art. 4 pkt 8).


 

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia ofert w sprawie wykonania zamówienia:


 

1

Nazwa zamówienia:

 

Usługa opróżnienia 23 pustostanów znajdujących się na terenie miasta Sosnowca oraz utylizacja wszystkich odpadów w nich się znajdujących

2

Oferty cenowe należy składać za pośrednictwem:

 

 

- poczty elektronicznej na adres:

mzzl@mzzl.pl

TAK

- w zamkniętych kopertach w siedzibie

MZZL przy ulicy Partyzantów 10a w

Sosnowcu, kancelaria – pokój nr 4.

NIE

3

 

Oferty należy złożyć w terminie do:

Data 26.04.2018 r.

Godzina 13.00

4

Osobą do bezpośredniego kontaktu

z Wykonawcami jest:

Małgorzata Stępel-Anuchta

(m.stepel@mzzl.pl, 032 290 18 29)

5

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zadania w zakresie:

- najniższa cena brutto

TAK

- gwarancja jakości - minimum: ....... xxxxxx....... miesiące

NIE

- inne: ....... xxxxxx.......

NIE

6

Termin wykonania zamówienia:

 

Do 30 maja br.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego rozpoznania cenowego na każdym etapie jego przeprowadzania, bez podania przyczyny.

 

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

 

Załączniki:

  1. formularz ofertowy

  2. wymagania zamawiającego

     

 

 

Sosnowiec, dnia 30.04.2018 r.

 

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że na zaproszenie do zgłoszenia oferty pn: Usługę opróżnienia 23 pustostanów znajdujących się na terenie miasta Sosnowca oraz utylizację wszystkich odpadów w nich się znajdujących wpłynęła 1 oferta firmy Machoń Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach, która jest jednocześnie najkorzystniejsza cenowo.