a a a
A A A

[Zakończone]Wykonanie chodnika przy budynku ul. Biała 2 w SosnowcuSosnowiec 21.08.2017r.

 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

 

MZZL w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia oferty w sprawie wykonania zamówienia: „Wykonanie chodnika przy budynku ul. Biała 2 w Sosnowcu

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art.4 pkt 8).

 

Oferty cenowe należy składać w zamkniętej kopercie w kancelarii Budynku Dyrekcji przy ul. Partyzantów 10a w Sosnowcu z dopiskiem „Wykonanie chodnika przy budynku ul. Biała 2 w Sosnowcu” W sprawie pytań proszę o kontakt na adres w.gegotek@mzzl.pl bądź telefoniczny 322901871.

w.gegotek@mzzl.pl do dnia 25.08.2017r. do godziny 13.00

 

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje min 36 miesięcy gwarancji oraz najniższą cenę.

 

Sosnowiec, dnia 31.08.2017r.

 

Uprzejmie informujemy, że na zaproszenie do zgłoszenia oferty pn: Wykonanie chodnika przy ul. Białej 2 w Sosnowcu.

…............................................................................................................................................................

wpłynęły trzy oferty.

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Remontowo – Budowlany Sosnowiec mgr inż. Krzysztof Śliwiński.