a a a
A A A

13.07.2017 Wykonanie remontu posadzki w lokalu mieszkalnym nr 19 (kuchnia) przy ul. Radocha 6 w SosnowcuSosnowiec 13.07.2017r.

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

 

MZZL w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia oferty w sprawie wykonania zamówienia: „Wykonanie remontu posadzki w lokalu mieszkalnym nr 19 (kuchnia) przy ul. Radocha 6 w Sosnowcu

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art.4 pkt 8).

 

Oferty cenowe należy wysłać drogą elektroniczną do dnia 14.07.2017r. do godziny 12,00 na adres w.gegotek@mzzl.pl W sprawie pytań proszę o kontakt na adres w.gegotek@mzzl.pl bądź telefoniczny (32) 290-18-71.

 

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje min 36 miesięcy gwarancji oraz najniższą cenę.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego na każdym etapie przeprowadzania, bez podania przyczyny.