a a a
A A A

11.07.2017 Wymiana drzwi w salach lekcyjnych w budynku przy ul. Ostrogórskiej 21 w SosnowcuSosnowiec 11.07.2017r.

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

 

MZZL w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia oferty w sprawie wykonania zamówienia: „Wymiana drzwi w salach lekcyjnych w budynku przy ul. Ostrogórskiej 21 w Sosnowcu

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art.4 pkt 8).

 

Oferty cenowe należy składać w zamkniętej kopercie w kancelarii Budynku Dyrekcji przy ul. Partyzantów 10a w Sosnowcu z dopiskiem „Wymiana drzwi w salach lekcyjnych w budynku pod adresem ul. Ostrogórska 21 w Sosnowcu” W sprawie pytań proszę o kontakt na adres w.gegotek@mzzl.pl bądź telefoniczny 322901871.

w.gegotek@mzzl.pl do dnia 13.07.2017r. do godziny 15.00

 

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje min 36 miesięcy gwarancji oraz najniższą cenę.