a a a
A A A

Zakończone. 9.06.2017. Wykonanie remontu murków oporowych schodów i dojściaSosnowiec 09.06.2017r.

 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

 

MZZL w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia oferty w sprawie wykonania zamówienia: '' Remontu murków oporowych schodów i dojścia ''

do budynku przy ul: Klonowa 12 w Sosnowcu.

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art.4 pkt 8).

 

Oferty cenowe należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

z.wlosowicz@mzzl.pl do dnia 13 .06.2017r. do godziny 1500

 

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najkorzystniejsze warunki realizacji zadania tj. 24 miesięcy gwarancji oraz najniższą cenę.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego na

każdym etapie przeprowadzania, bez podania przyczyny.

 

Sosnowiec, dnia 20.06 2017 r

 

 

Uprzejmie informujemy, że na zaproszenie do zgłoszenia oferty pn. :

Wykonania prac remontowych murków oporowych schodów i dojść do budynku przy ul. Klonowej 12 w Sosnowcu

 

wpłynęło : 2 oferty .

 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma : Zakład Remontowo Budowlany -Grzegorz Sikkora ul,Skłodowskiej 11a/13,42- 300 Myszkow