a a a
A A A

Zakończone. Wymiana stolarki okiennej w ilości 2 szt. w budynku przy ul. 27 Stycznia 17 w SosnowcuSosnowiec 26.04.2017r.

 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty

 

 

MZZL w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia oferty w sprawie wykonania zamówienia: „Wymiana stolarki okiennej w ilości 2 szt. w budynku przy ul. 27 Stycznia 17 w Sosnowcu” - klatka schodowa.

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (art.4 pkt 8).

 

Oferty cenowe należy wysłać drogą elektroniczną do dnia 05.05.2017r. do godziny 13,00 na adres w.gegotek@mzzl.pl W sprawie pytań proszę o kontakt na adres w.gegotek@mzzl.pl bądź telefoniczny (32) 290-18-71.

 

Oferty złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje min 36 miesięcy gwarancji oraz najniższą cenę.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego na każdym etapie przeprowadzania, bez podania przyczyny.

 

Sosnowiec, dnia 16.05.2017r.

 

Uprzejmie informujemy, że na zaproszenie do zgłoszenia oferty pn: Wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Biała 2, ul. 27 Stycznia 17, ul. Orląt Lwowskich 71 w Sosnowcu.

 

wpłynęły dwie oferty.

 

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma F.P.H.U. PROGRESS ul. Wrocławska 21 44-100 Gliwice