a a a
A A A

Dobrowolna zamiana mieszkania : Oferta Nr 10 / 20 

Dobrowolna zamiana mieszkania : Oferta Nr 10 / 20


 


 

1/ Adres lokalu - Sosnowiec, ul. Racławicka - tel. 509-357-351
2/ Tytuł prawny do lokalu - umowa najmu
3/ Właściciel budynku - Gmina Sosnowiec
4/ Powierzchnia użytkowa - 58,00 m2

5/ Ilość pokoi - 3 pokoje + kuchnia

6/ Piętro - I
7/ Wyposażenie techniczne - instalacja elektryczna, wodna, kanalizacyjna, łazienka z wc, balkon, ogrzewanie piecowe.

8/ Zadłużenie - nie

9/ Stan techniczny lokalu - do remontu
 

10/ Wysokość opłat czynszowych – 422,00 zł

 

11/ Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany :
 

Ilość izb - 3

Powierzchnia użytkowa -
Wyposażenie - łazienka z wc, centralne ogrzewanie.

12/ UWAGI -

 

 


 

Data złożenia oferty - 26.05.2020 r.


 

Oferta jest ważna 1 rok od daty jej złożenia.