a a a
A A A

Dobrowolna zamiana mieszkania : Oferta Nr 9 / 20 

Dobrowolna zamiana mieszkania : Oferta Nr 9 / 20


 


 

1/ Adres lokalu - Sosnowiec, ul. Małachowskiego - tel. 789-374-959
2/ Tytuł prawny do lokalu - bezumowne korzystanie z lokalu
3/ Właściciel budynku - Gmina Sosnowiec
4/ Powierzchnia użytkowa - 93,20 m2

5/ Ilość pokoi - 3 pokoje + kuchnia

6/ Piętro - II
7/ Wyposażenie techniczne - instalacja elektryczna, wodna, kanalizacyjna, łazienka z wc, centralne ogrzewanie.

8/ Zadłużenie - tak, łącznie na dzień 31.01.2020 r. - 9667,02 zł.

9/ Stan techniczny lokalu - dobry
 

10/ Wysokość opłat czynszowych – 1405,27 zł

 

11/ Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany :
 

Ilość izb - 3 lub 2

Powierzchnia użytkowa - ok. 50 m2 ,
Wyposażenie - wc, łazienka,centralne ogrzewanie, w okolicy centrum.

12/ UWAGI -

 

 


 

Data złożenia oferty - 12.03.2020 r.


 

Oferta jest ważna 1 rok od daty jej złożenia.