a a a
A A A

Dobrowolna zamiana mieszkania : Oferta Nr 3/19Dobrowolna zamiana mieszkania : Oferta Nr 3 / 19


 

1/ Adres lokalu - Sosnowiec, ul. R. Dmowskiego 10

- tel. 512 – 518 - 684
2/ Tytuł prawny do lokalu - umowa najmu
3/ Właściciel budynku - Wspólnota
4/ Powierzchnia użytkowa - 38,50 m2

5/ Ilość pokoi - 2 pokoje

6/ Piętro - parter
7/ Wyposażenie techniczne - instalacja elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa, centralnego ogrzewania

8/ Zadłużenie - nie

9/ Stan techniczny lokalu - bardzo dobry
 

10/ Wysokość opłat czynszowych – 450,00 zł/m-c
 

11/ Wymogi, jakim powinien odpowiadać lokal uzyskany w drodze zamiany :
 

Ilość izb - 4

Powierzchnia użytkowa - do 50 m2 do 60 m2
Wyposażenie - kuchnia, łazienka, wc, instalacja elektryczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa, centralne ogrzewanie, balkon

 

12. UWAGI - najlepiej dzielnica „ZAGÓRZE”

 


 

Data złożenia oferty - 28.02.2019r.


 

Oferta jest ważna 1 rok od daty jej złożenia.